6 07 2017

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                           

Katowice, dnia 14 lipca 2017 r.

 

INFORMACJA Nr 33/2017/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 6 lipca 2017 r. o godzinie 1745 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie.

Wypadek ciężki zaistniał w ścianie nr 33 w pokładzie 405/1 na poziomie 850 m.

Pokład 405/1 o grubości od 1,8 m do 2,2 m i nachyleniu od 10° do 18°, zaliczony został do I stopnia zagrożenia tąpaniami, II kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

Ściana nr 33 o długości do 250 m i wysokości od 1,8 m do 2,2 m, eksploatowana systemem podłużnym z zawałem stropu, prowadzona była pomiędzy chodnikami 33a i 33b badawczymi w pokładzie 405/1. Ściana ta wyposażona została w 155 sekcji liniowych typu Glinik 14/35-POz oraz 7 sekcji skrajnych typu Glinik 14/35-POz. Urabianie w ścianie nr 33 w pokładzie 405/1 prowadzone było kombajnem typu JOY 4LS20 współpracującym z przenośnikiem typu Rybnik 850. Od uruchomienia w dniu 8 grudnia 2016 r. do dnia 6 lipca 2017 r., ścianą nr 33 w pokładzie 405/1 uzyskano średni postęp 658 m i do jej zakończenia pozostał wybieg około 358 m.

W ścianie nr 33 w pokładzie 405/1, przy chodniku 33b badawczym, strop wzdłuż ociosu zabezpieczano układanym na stropnicach drewnem okrągłym o długości 5,0 m, obejmującym stropnice obudowy indywidualnej oraz stropnice sekcji nr 1 i 2.

W dniu 6 lipca 2017 r. na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godzinie 1230, sztygar zmianowy oddziału G2-K skierował do eksploatacji pokładu 405/1 ścianą nr 33 zespół 12 pracowników, w tym 2 górników kombajnistów. Urabianie rozpoczęto od sekcji nr 40 w kierunku napędu pomocniczego przenośnika ścianowego przy chodniku 33a badawczym, w pokładzie 405/1. Dwukrotnie przesunięto napęd pomocniczy przenośnika ścianowego i kontynuowano urabianie w kierunku napędu głównego tego przenośnika przy chodniku 33b badawczym w pokładzie 405/1. Dojechano do napędu głównego przenośnika ścianowego i wycofano kombajn do sekcji nr 20, gdzie został on zatrzymany. 

Po przesunięciu sekcji nr 1 do przenośnika ścianowego dwóch kombajnistów z górnikiem rozpoczęło zabezpieczanie stropu w ścianie drewnem na odcinku obejmującym stropnice obudowy indywidualnej oraz stropnice sekcji nr 1 i 2. Pracownicy ci, stojąc na przenośniku ścianowym układali drewno na opuszczonej stropnicy sekcji nr 1. Około godziny 1745 nastąpił opad skał stropowych na wysokość do 0,4 m obejmując sekcje nr 1 i 2. Opadające bryły skalne uderzyły jednego z kombajnistów w klatkę piersiową i nogi. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy, poszkodowanego przetransportowano na noszach, a następnie kolejką podwieszaną spalinową i wozem sanitarnym kolei podziemnej pod szyb „Paweł” na poziomie 850 m, gdzie pomocy udzielił mu lekarz. Po wytransportowaniu na powierzchnię, poszkodowany zabrany został przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.

W opinii lekarskiej z dnia 6 lipca 2017 r. stwierdzono: „Podejrzenie złamania kręgosłupa odcinka lędźwiowego, niedowład kończyn dolnych, rana szarpana podudzia prawego, rana tłuczona kolana lewego”. W kolejnej opinii lekarskiej z dnia 7 lipca 2017 r., wydanej przez lekarza ze Szpitala w Sosnowcu, stwierdzono: „Złamanie kręgosłupa piersiowego. Zwichnięcie kręgosłupa piersiowego.”

Przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie górnika kombajnisty w klatkę piersiową i nogi bryłami skalnymi opadającymi ze stropu ściany.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach wydał decyzję nakazującą wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji pokładu 405/1 ścianą nr 33 do czasu zweryfikowania technologii robót w ścianie nr 33, w pokładzie 405/1, w zakresie wykonywania prac związanych z zabudową odcinka ściany w rejonie skrzyżowania z chodnikiem 33b badawczym, dotyczącym w szczególności ilości i kwalifikacji pracowników oraz określenia bezpiecznego miejsca wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie ociosu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry