7 06 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                      

  Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.

INFORMACJA Nr 40/2018/EW

w sprawie zapalenia metanu, zaistniałego w dniu 7.06.2018r. o godzinie 305 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju, w ścianie E-4, w pokładzie 505/1 na poziomie 900m.

 Zapalenie metanu miało miejsce w ścianie E-4, w pokładzie 505/1 na poziomie 900m, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 16 i 17. Pokład 505/1 o miąższości 3,35÷4,01m i nachyleniu 10÷20O, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I grupy skłonności węgla do samozapalenia. W stropie pokładu 505/1 zalega warstwa piaskowca o grubości 19,6÷27,7m. W spągu pokładu występuje łupek ilasty (0,5÷2,36m) lokalnie z laminami węgla, który przechodzi w łupek piaszczysty. Skały stropowe posiadają wytrzymałość na ściskanie Rc-40,5÷76,8MPa oraz dużą skłonność do iskrzenia zapalającego metan przy urabianiu mechanicznym. Przez ścianę o długości około 213m i wysokości do 3,8m, przewietrzaną systemem na „U”, przepływało powietrze w ilości około 1310m3/min.

W dniu 6.06.2018r. na zmianie nocnej, rozpoczynającej się od godziny 2400, w rejon ściany E-4 skierowano zespół 21 pracowników, do robót związanych z wydobyciem. Od początku zmiany czujniki gazometryczne zabudowane w rejonie, nie wykazywały przekroczeń dopuszczalnych wartości tlenku węgla i metanu. Około godziny 305, dnia 7.06.2018r., podczas urabiania kombajnem typu KSW-880EU/3,3kV, na odcinku od sekcji o nr 15 do sekcji nr 18, gdzie w przystropowej części ociosu ściany występowało lokalne zaburzenie w postaci piaskowca o miąższości do 0,4m, doszło do kontaktu noży z piaskowcem, co spowodowało wystąpienie iskier i zapalenie metanu w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 16 i 17. Najprawdopodobniej metan został uwolniony ze szczeliny powstałej w ociosie ściany na styku pomiędzy węglem i lokalnie występującym zaburzeniem. Kombajniści, przy użyciu gaśnic proszkowych (jednej – będącej na wyposażeniu kombajnu i dwóch przyniesionych z chodnika podścianowego), ugasili palący się metan. W związku ze zdarzeniem nikt nie odniósł obrażeń. Czujniki gazometrii zabudowane w rejonie ściany nie zarejestrowały przekroczeń dopuszczalnych zawartości gazów. Sztygar dozorujący roboty wycofał wszystkich pracowników ze ściany i poinformował o zdarzeniu dyspozytora kopalni. W rejonie ściany wyłączono napięcie.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został poinformowany o zdarzeniu przez kierownika ruchu zakładu górniczego w dniu 7.06.2018r. o godzinie 422.

Wg wstępnych ustaleń, przyczyną zapalenia metanu uwolnionego ze szczeliny w ociosie ściany, były iskry powstałe w wyniku kontaktu noży będącego w ruchu organu kombajnu z przystropową warstwą piaskowca.

W związku z zaistniałym zapaleniem metanu, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku decyzją z dnia 7.06.2018r. wstrzymał ruch zakładu górniczego JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju, w części dotyczącej:

  • eksploatacji pokładu 505/1 ścianą E-4 na poziomie 900m. Wznowienie eksploatacji uwarunkował między innymi opracowaniem i zatwierdzeniem przez kierownika ruchu zakładu górniczego technologii wykonywania robót górniczych, związanych z eksploatacją pokładu 505/1 ścianą E-4 na poziomie 900m, wykluczającej możliwość urabiania skał zwięzłych kombajnem ścianowym.
  • eksploatacji kombajnu ścianowego typu KSW-880EU/3,3kV w ścianie E-4 w pokładzie 505/1. Wznowienie eksploatacji uwarunkował doprowadzeniem do sprawności czujnika przepływu wody, zabudowanego w instalacji wodnej lewego organu oraz dokonaniem ponownego odbioru tego kombajnu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry