8_04_2023

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  18 lipca 2023 r.

INFORMACJA Nr 13/2023/EW

o pożarze egzogenicznym, zaistniałym w dniu 8 kwietnia 2023 r. około godziny 2238 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice w Rybniku.

Pożar zaistniał w upadowej transportowej do poziomu 650 m, 37 m od skrzyżowania z przekopem południowym poziom 565 m.

Rejon upadowej transportowej do poziomu 650 m zaliczony został do III kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Upadowa transportowa do poziomu 650 m wykonana została w obudowie typu ŁP10/V29/A. W wyrobisku zabudowany był przenośnik taśmowy typu PIOMA 1200. Przenośnik ten wchodził w skład układu transportu urobku odstawy głównej. Sterowanie i kontrola pracy tego przenośnika realizowane były zdalnie z punktu dysponenckiego odstawy głównej na poziomie 400 m, z wykorzystaniem telewizji przemysłowej, przez pracowników oddziału MMUD4-J.

Upadowa transportowa do poziomu 650 m przewietrzana była opływowym prądem powietrza, doprowadzanym z poziomu 400 m upadową transportową, a odprowadzanym przekopem Ia poziom 650 m i dalej wyrobiskami w kierunku szybu Marklowice II (Ruch Marcel).

W dniu 8 kwietnia 2023 r. (sobota) przenośnik odstawy zbiorczej typu PIOMA 1200 został wyłączony o godzinie 1209 po kilkunastogodzinnej pracy.

W tym samym dniu na zmianie E3, rozpoczynającej się o godzinie 1830, sztygar zmianowy oddziału MMUD4-J skierował 5 pracowników do wymiany przekładni na napędzie przenośnika taśmowego typu BOGDA 1400, zabudowanego na upadowej transportowej na poziomie 400 m. Około godziny 2233 dyspozytor ruchu kopalni zauważył wzrost wskazań wartości tlenku węgla do 10 ppm, na czujniku tlenku węgla typu CSCO1, nr kopalniany 514 zabudowanym w przekopie Ia na poziomie 650 m. Dyspozytor skierował w ten rejon od strony dopływu świeżego powietrza, sztygara zmianowego oddziału MMUD4-J ze zmiany E7, rozpoczynającej się o godzinie 2130, w celu ustalenia przyczyny pojawienia się wskazań tlenku węgla na czujniku nr 514. Wartość wskazań czujnika CO nr 514 dynamicznie rosła wskazując około godziny 2238 próg alarmu 26 ppm, i około godziny 2255 osiągnęło wartość maksymalną 188 ppm. Około godziny 2315 sztygar zmianowy oddziału MMUD4-J skierowany przez dyspozytora do kontroli wyrobiska, zauważył na trasie przenośnika typu PIOMA 1200 w rejonie 22 zestawu krążników dolnych zerwaną (przepaloną) taśmę przenośnika oraz pryzmę żarzącego się urobku węglowego. Sztygar przystąpił do czynnego gaszenia pożaru, do pomocy wezwał 5 pracowników oddziału MMUD4-J, którzy byli zatrudnieni do wymiany przekładni. Pracownicy wraz z sztygarem aktywnie ugasili pożar z wykorzystaniem 3 gaśnic proszkowych i wody z rurociągu przeciwpożarowego. W międzyczasie powiadomiony o zaistniałej sytuacji dyspozytor ruchu zakładu górniczego rozpoczął o godzinie 2325 prowadzenie akcji ratowniczej przeciwpożarowej, wyznaczył strefę zagrożenia obejmującą wyrobiska odprowadzające powietrze z miejsca pożaru, spowodował wycofanie 26 pracowników z tej strefy bez użycia aparatów ewakuacyjnych oraz zmobilizował do akcji 2 zastępy ratownicze. Zastępy ratownicze dotarły na miejsce pożaru po jego aktywnym ugaszeniu przez pracowników oddziału  MMUD4-J.

O godzinie 2351 kierownictwo akcji przejął zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego.

O godzinie 202 w dniu 9 kwietnia 2023 r. kierownik akcji ratowniczej zakończył akcję przeciwpożarową.

W związku z pożarem żaden z pracowników nie zgłosił wypadku.

Przyczyną pożaru było zapalenie się taśmy przenośnika typu PIOMA 1200 o numerze kopalnianym I-650 wskutek oddziaływania wysokiej temperatury żarzącego się węgla, powstałego w wyniku zagrzania się zalegającego pod nim urobku i elementów konstrukcji tego przenośnika przy zestawie krążników dolnych nr 22, na skutek tarcia taśmy przenośnika.

Do zaistnienia pożaru egzogenicznego przyczyniło się:

  1. nagromadzenie urobku pod trasa przenośnika taśmowego numer I-650,
  2. nierzetelne i nieskuteczne kontrolowanie stanu technicznego przenośnika taśmowego numer I-650.

W związku z zaistniałym pożarem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego PIOMA 1200, zabudowanego w upadowej transportowej do poziomu 650 m.

Wznowienie eksploatacji tego przenośnika uwarunkowano:

  1. Usunięciem skutków pożaru i doprowadzeniem stanu technicznego przenośnika do zgodności z wymaganiami „Instrukcji montażu i eksploatacji przenośnika taśmowego PIOMA 1200 dla KWK „Jankowice” z lipca 2007 r., wydanej przez producenta, tj. wymiany uszkodzonego (nadpalonego) fragmentu taśmy przenośnikowej w oparciu o technologię zatwierdzoną przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oraz wyczyszczeniem trasy przenośnika.
  2. Uzyskaniem zezwolenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na eksploatację wyżej wymienionego przenośnika w trybie jak dla nowo oddawanych do ruchu maszyn i urządzeń.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry