8.07.2011

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 18.07.2011 r.

IN F O R M A C J A Nr 37/2011/EW

w sprawie wypadku lekkiego i niebezpiecznego zdarzenia osuwiskowego, zaistniałego
w dniu 08.07.2011 r., około godziny 742 w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”
w Kleczewie S.A. na odkrywce „Jóźwin”, któremu uległ operator koparki wielonaczyniowej oddziału górniczego JG-3, lat 49, pracujący w górnictwie 26 lat.

Wypadek zaistniał na koparce SRs 1200/1 urabiającej IV poziom nadkładowy. W dniu 08.07.2011 r. koparka SRs 1200/1 urabiała skarpę nadkładową o wysokości ok. 15 metrów. Koparka SRs-1200/1 jest koparką wieloczerpakową, kołową urabiającą piętro IV nadkładowe (odkrywając poziom węgla). Kabina operatora koparki zabudowana jest na wysięgniku o długości 19,5 m, którego drugi koniec wsparty jest w przegubie obrotowym do konstrukcji nośnej maszyny na wysokości 14,8 m. Zmiana położenia kabiny realizowana jest za pomocą pary lin Ø18 dł. 160 m, które poprzez górne zblocza linowe (zabudowane na wysokości 25 m) połączone są z wciągarką na przeciwwadze maszyny. Graniczne dolne i górne położenie kabiny operatora zabezpieczają krańcówki wrzecionowe odpowiednio na wys. 1,5 i 24,0 m od poziomu zerowego. Wysięgnik kabiny operatora zabudowany jest po stronie prawej organu urabiającego i jego zwodzenie odbywa się w płaszczyźnie równoległej do płaszyzny zwodzenia wysięgnika urabiającego koparki.

Skarpę nadkładową tworzyły głównie gliny zwałowe szare wraz przewarstwieniami iłów poznańskich i materiału piaszczystego. Struktura warstw nadkładowych powodowała powstawanie płaszczyzn poślizgów. W trakcie urabiania trzeciego tarasu nastąpiło gwałtowne zjawisko osuwiskowe. Obsuwająca się bryła o wymiarach ok. 3x3x2,5 metra przemieszczając się docisnęła konstrukcję platformy nośnej kabiny operatora, powodując jej dodatkowe obciążenie. Podczas naporu materiału osuwiskowego na konstrukcję koparki kabina operatora nie została uszkodzona ale siła naporu obsuwającej bryły spowodowała przeciążenie lin nośnych zawieszenia kabiny operatora. W wyniku dodatkowego obciążenia przeniesionego na liny nośne doszło do uszkodzenia belki zbloczy górnych wraz z zastrzałami i wyluzowania lin w kabinie operatora co spowodowało opadnięcie kabiny z wysokości ok. 2,5 m na poziom roboczy. Po zaistniałym zdarzeniu operator, który znajdował się w kabinie doznał ogólnych potłuczeń i niegroźnych otarć ciała. Po przeprowadzonych badaniach w dniu 8.07.2011 r. w szpitalu w Koninie poszkodowany został zwolniony do domu.

Przyczyną wypadku było nagłe przemieszczenie kabiny wraz z operatorem na poziom wyrobiska w wyniku gwałtownego osuwiska.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KWB „Konin” w części dotyczącej eksploatacji koparki SRs 1200/1 do czasu usunięcia awarii, doprowadzenia koparki do zgodności z dokumentacją techniczno ruchową i ponownego dopuszczenia do ruchu przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  2. Wstrzymać roboty eksploatacyjne na skarpie nadkładowej IV poziomu wzdłuż przenośnika P-43 do czasu przeanalizowania i określenia parametrów skarp w taki sposób aby eksploatacja koparką SRs 1200/1 zapewniała bezpieczeństwo geotechniczne, bezpieczeństwo pracowników i ciągłość ruchu zakładu górniczego.

Dodatkowo polecił zapoznać z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry