Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia

Inne zdarzenia w 2011 roku

Lp Data Zakład górniczy Poszkodowani Opis
śm/c/l
1. 10.02.2011 godz. 1142 KWK „Borynia-Zofiówka”
Ruch Zofiówka

0/0/0

szczegółowa treść
2.  15.04.2011 godz. 508  KWK „Rydułtowy-Anna”

 0/0/0

 szczegółowa treść

3. 12.05.2011 godz. 1157  KWK „Marcel”

 0/0/0

 szczegółowa treść

4.  8.07.2011 godz.740 KWB „Konin”

 0/0/1

 szczegółowa treść

5. 19.07.2011
godz.200
Kopalnia Bazaltu „Gracze”
Kopaliny pospolite>2ha

 0/0/0

szczegółowa treść

6. 15.12.2011 godz.1848 KWB „Bełchatów”

 0/0/0

 szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 0/0/1 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry