8 07 2015 3

Awaria jednej linii zasilającej, która spowodowała wyłączenie stacji wentylatorów głównych przy szybie wentylacyjnym nr 1 i stacji odmetanowania. Ponowne załączenie stacji wentylatorów głównych po przyłączeniu obiektów podstawowych nastąpiło o godz. 525, a stacji odmetanowania o godz. 536. W związku z przerwą stacji wentylatorów głównego przewietrzania wycofano 182 osoby.

do góry