8 08 2015

Awaria zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną z sieci 110 kV spowodowana uszkodzeniem (rozerwaniem, a następnie pożarem) przekładnika napięciowego 110 kV typu U-110a zabudowanego w fazie L2 w polu pomiarowym II Głównej stacji transformatorowo-rozdzielczej zakładu górniczego. Pożar przekładnika ugasiły służby kopalniane przy współudziale straży pożarnej. W związku z zaistniałą awarią 118 osób wydano na powierzchnię. Awarię usunięto w dniu 9.09.2015 r. o godz. 1100.  

do góry