8.09.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 13.09.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 65/2010/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 8.09.2010 r., o godzinie 1235 w PKW S.A. Zakładzie Górniczym „Janina” w Libiążu, któremu uległ pracownik oddziału G-1, lat 42, pracujący w górnictwie 21 lat.

Wypadek zaistniał w ścianie 133 w pokładzie 119/2 w partii K 1, na poziomie 350 m, w rejonie skrzyżowania z pochylnią K-481. Pokład 119/2, o miąższości od 3,0 m do 3,4 m i nachyleniu podłużnym do 2,4o oraz poprzecznym od 4,5-8,2o, zaliczony został do II stopnia zagrożenia wodnego, klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i V grupy skłonności węgla do samozapalenia. Ścianę 133, o długości 200 m, eksploatowaną systemem poprzecznym z zawałem stropu, na wysokość od 2,2 do 2,4 m, wyposażono w 133 sekcje obudowy zmechanizowanej typu Glinik 12/25POz, w tym 130 sekcji liniowych i 3 sekcje skrajne zabudowane od strony pochylni K-481 oraz przenośnik ścianowy typu JOY AFC. Urabianie prowadzono przy pomocy kombajnu ścianowego typu JOY4LS8.

W dniu 9 września 2010 r. na zmianie „A”, trwającej od godziny 630 do godziny 1400, ściana była obłożona do wydobycia. W ścianie zatrudnionych było 10 pracowników wraz z dwoma osobami dozoru ruchu, w tym 2 górników do zabudowy wnęki od strony pochylni K-481. O godzinie 1235, jeden z pracowników zatrudnionych w rejonie skrzyżowania ściany z pochylnią K-481, w trakcie wykonywania czynności obrywania stropu ściany, został dociśnięty do pryzmy urobku stropnicą wychylno – wysuwną sekcji skrajnej obudowy zmechanizowanej, która została zasterowana z nieustalonej przyczyny.

W wyniku uderzenia, górnik doznał „złamania miednicy z rozejściem spojenia łonowego”. Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili pracownicy zatrudnieni w ścianie oraz lekarz, który przybył w rejon oddziału G-1.

Po wyjeździe na powierzchnię, o godzinie 1355 poszkodowany został przewieziony do Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

Przyczyną wypadku było dociśnięcie pracownika do pryzmy urobku stropnicą wychylno – wysuwną sekcji skrajnej obudowy zmechanizowanej.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Katowicach zalecił:

  1. Ponownie przeszkolić pracowników zakładu górniczego, zatrudnionych w rejonach skrzyżowań chodników przyścianowych ze ścianami wydobywczymi, w zakresie zasad bezpiecznego organizowania i prowadzenia prac związanych z przebudową podciągów stalowych, zabezpieczania stropu i ociosu w ścianach wydobywczych, ruchu załogi w rejonie skrzyżowań a także bezpiecznego użytkowania, konserwacji i napraw ścianowych obudów zmechanizowanych.
  2. Z okolicznościami wypadku ciężkiego, zapoznać zainteresowanych pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry