9.10.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 21.10.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 54/2014/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (siedem wypadków lekkich), zaistniałego w dniu 9 października 2014r., około godziny 1610, w TAURON Wydobycie S.A. Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu.

Wypadek zaistniał w przekopie zachodnim I na poziomie 350m, na drodze przewozowej kolei podziemnej. Wyrobisko o wysokości 3,2m i szerokości 4,7m, wykonano w obudowie typu ŁP9/V25/A. Na spągu ułożone zostały dwa tory o szerokości 550 mm, połączone rozjazdem torowym o numerze 2, zabudowanym w torze północnym. Na torach prowadzony był przewóz ludzi i transport materiałów.

W dniu 9.09.2014r. na zmianie II, sztygar zmianowy oddziału przewozu dołowego GPD zatrudnił maszynistę lokomotywy do wykonywania transportów na poziomie 350m, lokomotywą typu Ld-21/2 o numerze kopalnianym 60. Zadaniem maszynisty był transport materiałów a następnie przewóz pociągiem osobowym załogi na zmianę B (rozpoczynającą się o godzinie 1530) ze stacji osobowej przyszybowej SOG-1 do stacji osobowej SO-3, zlokalizowanej w przekopie zachodnim III. Około godziny 1610, w trakcie przejazdu pociągu osobowego z załogą przez rozjazd torowy nr 2, w którym iglice były rozłączone, nastąpiło wykolejenie pierwszego wozu osobowego i gwałtowne zatrzymanie składu pociągu złożonego z 11 wozów, w wyniku czego wykoleiły się dwa następne wozy osobowe, uderzając narożami w ocios północny wyrobiska. Gwałtowne zatrzymanie się pociągu spowodowało uderzenie przewożonych osób o elementy wyposażenia wozów osobowych. Po udzieleniu pierwszej pomocy, siedmiu poszkodowanych zostało przewiezionych do Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Po przeprowadzonych badaniach lekarz stwierdził: urazy głowy bez utraty przytomności, urazy skrętne kręgosłupa szyjnego
i lędźwiowego, stłuczenia podudzi z otarciami, stłuczenia żeber, stłuczenia klatki piersiowej, urazy przeciążeniowe kręgosłupa w odcinkach piersiowym i lędźwiowym, złamania żebra VI bez przemieszczenia.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie się przewożonych osób o elementy wyposażenia wozów osobowych, w wyniku gwałtownego zatrzymania ruchu pociągu, na skutek wykolejenia się trzech wozów osobowych, podczas przejazdu pociągu przez rozjazd torowy, którego iglice były rozłączone.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:
1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:
a) eksploatacji lokomotywy elektrycznej przewodowej typu LD-21/2 o numerze kopalnianym 60, do czasu:

  • dokonania komisyjnego odbioru lokomotywy przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego oraz uzyskania ponownego zezwolenia KRZG na oddanie do ruchu,
  • przy odbiorze lokomotywy, uwzględnić opinię w zakresie jej stanu technicznego, wydaną po badaniach przeprowadzonych przez specjalistyczną jednostkę, na zlecenie kopalni.

b) wykonywania transportu przez rozjazd torowy nr 2, zabudowany w przekopie zachodnim I na poziomie 350m, do czasu połączenia iglicy prostej z łącznikiem iglic oraz połączenia szyny dziobowej z szyną przydziobową,
c) eksploatacji wozów osobowych typu WO M3 o numerach kopalnianych 4/13 i 2/14, do czasu:

  • dokonania komisyjnego odbioru wozów przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego oraz uzyskania ponownego zezwolenia KRZG na oddanie do ruchu,
  • przy odbiorze wozów, uwzględnić opinie w zakresie ich stanu technicznego, wydane po badaniach przeprowadzonych przez specjalistyczną jednostkę, na zlecenie kopalni.

2. Zapoznać z okolicznościami zaistniałego wypadku pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry