9.11.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 19.11.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 69/2012/EW

w sprawie pożaru egzogenicznego, zaistniałego w dniu 9.11.2012 r., około godziny 2213 w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Murcki-Staszic” Ruch „Staszic” w Katowicach, w upadowej badawczej do poziomu 830 m w pokładzie 501.

Pożar zaistniał w upadowej badawczej do poziomu 830 m.

W upadowej badawczej do poziomu 830 m w pokładzie 501 zabudowana była stacja transformatorowa typu IT3Sb (rok produkcji 1976), modernizowano w roku 1999, zasilająca napęd przenośnika taśmowego typu Gwarek nr 5, znajdującego się w chodniku odstawczym 2 badawczym w pokładzie 501.

W dniu 9.11.2012 r. około godz. 2213 dyspozytor metanometrii stwierdził przekroczenia dopuszczalnych stężeń CO na dwóch czujnikach CO-metrii automatycznej, zabudowanych w chodniku odstawczym 2 badawczym oraz dowierzchni 5 w pokładzie 501. tj. w prądzie powietrza płynącym z upadowej badawczej. Przekroczenia trwały odpowiednio 2’40” (maksymalnie 58ppm CO) oraz 2’56” (maksymalnie 53 ppm CO). Dyspozytor metanometrii poinformował dyspozytora ruchu o wystąpieniu przekroczeń, a następnie przystąpił do sprawdzenia ich przyczyn. Około godz. 2243 sztygar zmianowy firmy „Trans-Jan” Sp. z o.o. powiadomił telefonicznie dyspozytora ruchu o duszących dymach płynących chodnikiem odstawczym 2 badawczym. Dyspozytor przystąpił do wycofania załogi, która znalazła się w strefie zagrożenia. Łącznie wycofano 98 pracowników kopalni oraz firmy „Trans-Jan” Sp. z o.o., spośród których 41 wycofało się w aparatach ucieczkowych. Po wyjeździe na powierzchnię, wszyscy ewakuowani pracownicy zostali poddani badaniom lekarskim w punkcie opatrunkowym. W wydanej opinii lekarz nie stwierdził objawów zatrucia tlenkiem węgla. Jeden z pracowników z podwyższonym ciśnieniem został przewieziony do Szpitala Miejskiego w Katowicach Murckach.

Z przeprowadzonego rozeznania wynikało, że przyczyną wystąpienia dymów i przekroczenia dopuszczalnych stężeń CO było zapalenie się wyposażenia stacji transformatorowej typu IT3Sb powstałe w wyniku działania łuku elektrycznego. Źródło pożaru zostało stłumione samoistnie wewnątrz stacji transformatorowej, wobec czego nie zachodziła potrzeba aktywnego gaszenia pożaru.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry