Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia

Inne zdarzenia w 2012 roku

Lp Data Zakład górniczy Poszkodowani Opis
śm/c/l
1. 13.02.2012 godz. 2219 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”

0/0/1

szczegółowa treść
2. 22.05.2012 godz.1035 KS „Kłodawa” S.A.

0/0/1

 szczegółowa treść

3. 8.12.2012 godz.1155 KWK „Wujek” Ruch Wujek

 0/0/0

 szczegółowa treść

4. 11.12.2012
godz.1355
KS „Kłodawa”

 0/0/0

 szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 0/0/2 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry