Niebezpieczne zdarzenia - wybuch pyłu węglowego

Wybuch pyłu węglowego w 2008 roku

Lp Data Zakład górniczy Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1. 13.01.2008 KWK „Mysłowice - Wesoła” 2/0/1 W wyniku samozapalenia się węgla, w otamowanej części chodnika IX wsch. i przecince ściany 558 w przystropowej części pokładu 510 na poziomie 665 m, doszło do zapalenia i wybuchu metanu. Podmuch oraz płomień palącego się metanu zapoczątkowały wybuch pyłu węglowego w rejonie przecinki badawczej ściany 558 z chodnikiem VIIIa wschodnim. Zdarzenie to spowodowało wypadek zbiorowy (2 wypadki śmiertelne, 1 lekki).
(opis szczegółowy)
Łączna liczba poszkodowanych 2/0/1 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry