Niebezpieczne zdarzenia - wybuchy pyłu węglowego

Wybuchy pyłu węglowego w 2018 roku

Lp Data Zakład górniczy Poszko-dowani Opis
śm/c/l
         
Łączna liczba poszkodowanych 0/0/0 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry