Niebezpieczne zdarzenia - wyrzuty gazów i skał

Wyrzuty gazów i skał w 2017

Lp Data Zakład górniczy Poszkodowani Opis
śm/c/l
         
Łączna liczba poszkodowanych    

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

do góry