Strona główna/O nas/WUG/Komisje/Stałe komisje eksperckie/Komisja do spraw Szkoleń w Górnictwie

Komisja do spraw Szkoleń w Górnictwie

Do zadań Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie należy przedstawianie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego opinii, wniosków oraz propozycji dotyczących organizacji i prowadzenia szkoleń osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu, w szczególności szkoleń w zakresie:

1) bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie;

2) rozpoznawania i zwalczania zagrożeń naturalnych i technicznych w zakładach górniczych albo zakładach oraz zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego albo zakładu.

Zadania Komisji są realizowane w szczególności przez:

1) opiniowanie ramowych programów szkolenia prowadzonego przez podmioty wymienione w art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029);

2) analizowanie działalności jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową dla potrzeb zakładów górniczych albo zakładów oraz przedstawianie wniosków wynikających z tej analizy;

3) przygotowywanie propozycji ujednolicania zasad i metod szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu;

4) opiniowanie propozycji programów nauczania dla szkół i uczelni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie.

Kategoria: Komisja do spraw Szkoleń w Górnictwie (aktualny stan prawny) [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-07-18 31. Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 72
31. Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 326.44KB zobacz
pdf 2023-06-20 30. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 97
30. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 366.43KB zobacz
pdf 2023-06-14 29. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 82
29. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 334.78KB zobacz
pdf 2021-06-30 20. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 354
20. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 346.09KB zobacz
Kategoria: Komisja do spraw Szkoleń w Górnictwie (chronologia zmian stanu prawnego) [31]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2017-11-06 1. Zarządzenie nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r.w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 685
1. Zarządzenie nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r.w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 317.41KB zobacz
pdf 2018-01-11 2. Zarządzenie nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 624
2. Zarządzenie nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 307.19KB zobacz
pdf 2018-01-31 3. Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 673
3. Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 350.31KB zobacz
pdf 2018-01-31 4. Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 884
4. Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 324.77KB zobacz
pdf 2018-02-20 5. Zarządzenie nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 615
5. Zarządzenie nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 308.22KB zobacz
pdf 2018-03-28 6. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 659
6. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 348.01KB zobacz
pdf 2019-04-24 7. Decyzja nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 543
7. Decyzja nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 326.62KB zobacz
pdf 2019-04-24 8. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 636
8. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 354.44KB zobacz
pdf 2019-09-24 9. Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 547
9. Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 342.15KB zobacz
pdf 2019-09-24 10. Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 548
10. Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 294.89KB zobacz
pdf 2020-01-03 11. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 592
11. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 336.91KB zobacz
pdf 2020-01-03 12. Decyzja nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 499
12. Decyzja nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 327.9KB zobacz
pdf 2020-01-10 13. Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 505
13. Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 326.98KB zobacz
pdf 2020-03-12 14. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 497
14. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 361.83KB zobacz
pdf 2020-08-20 15. Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 378
15. Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 325.15KB zobacz
pdf 2020-08-20 16. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 sierpnia 2020 r. o sprostowaniu błędu (dotyczy decyzji nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie)
ilość pobrań: 390
16. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 sierpnia 2020 r. o sprostowaniu błędu (dotyczy decyzji nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie) 318.76KB zobacz
pdf 2020-11-27 17. Zarządzenie nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 382
17. Zarządzenie nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 310.44KB zobacz
pdf 2021-01-12 18. Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 394
18. Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 325.96KB zobacz
pdf 2021-06-23 19. Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 331
19. Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 352.99KB zobacz
pdf 2021-06-30 20. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 354
20. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 346.09KB zobacz
pdf 2021-06-30 21. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 427
21. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 362.33KB zobacz
pdf 2022-03-14 22. Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 marca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 288
22. Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 marca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 324.96KB zobacz
pdf 2022-08-12 23. Decyzja nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 199
23. Decyzja nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 326.58KB zobacz
pdf 2022-08-31 24. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 215
24. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 327.2KB zobacz
pdf 2022-09-23 25. Decyzja nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 195
25. Decyzja nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 293.39KB zobacz
pdf 2022-12-07 26. Decyzja nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 181
26. Decyzja nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 327.23KB zobacz
pdf 2023-02-06 27. Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 156
27. Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 326.75KB zobacz
pdf 2023-05-26 28. Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 maja 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 86
28. Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 maja 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 326.6KB zobacz
pdf 2023-06-14 29. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 82
29. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 334.78KB zobacz
pdf 2023-06-20 30. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 97
30. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 366.43KB zobacz
pdf 2023-07-18 31. Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
ilość pobrań: 72
31. Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 326.44KB zobacz
do góry