Strona główna/O nas/WUG/Komisje/Stałe komisje eksperckie/Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie należy przedstawianie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego opinii, wniosków oraz propozycji dotyczących stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w szczególności w zakresie:

1) bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) stosowania przepisów wydanych na podstawie art. 120 ust. 1, art. 120 ust. 2 albo art. 124 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029);

3) zagadnień niewymienionych w pkt 1 i 2, istotnych dla bezpieczeństwa pracy w górnictwie, wskazanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Przepisy wydane na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze to aktualnie przepisy:

  • rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118, z 2019 r. poz. 1880 oraz z 2020 r. poz. 1094);
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008 oraz z 2020 r. poz. 1171);
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. poz. 812).

Przepisy wydane na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze to aktualnie przepisy rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 321).

Przepisy wydane na podstawie art. 124 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze to aktualnie przepisy rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1418).

Podejmowane przez Komisję uchwały i wnioski przekładają się na konkretne inicjatywy i działania organów nadzoru górniczego. W uzasadnionych przypadkach stanowią podstawę wystąpień Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego kierowanych do jednostek naukowo-badawczych, przedsiębiorców, organów administracji rządowej. Na posiedzeniach Komisji, w ramach zadań określonych w zarządzeniu regulującym jej status, prowadzony jest dialog społeczny i dyskusja pomiędzy interesariuszami w sprawach dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

Komisja ma charakter interdyscyplinarny. Grupuje przedstawicieli m.in. przedsiębiorców i pracodawców, związków zawodowych, uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Zakres prac Komisji obejmuje problematykę wszystkich rodzajów górnictwa (podziemne, odkrywkowe, otworowe). Głównym celem działalności Komisji jest stały postęp w eliminacji zagrożeń i poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

Kategoria: Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (aktualny stan prawny) [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-03-19 73. Zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 50
73. Zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 325.34KB zobacz
pdf 2021-06-30 62. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 446
62. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 346.62KB zobacz
Kategoria: Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (chronologia zmian stanu prawnego) [73]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-07-30 1. Zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 546
1. Zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 779.28KB zobacz
pdf 2020-07-30 2. Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 539
2. Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 616.33KB zobacz
pdf 2020-07-30 3. Decyzja nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 475
3. Decyzja nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 425.75KB zobacz
pdf 2020-07-30 4. Decyzja nr 45 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 549
4. Decyzja nr 45 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 393.95KB zobacz
pdf 2020-07-30 5. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia Regulaminu pracy Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 471
5. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia Regulaminu pracy Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 686.22KB zobacz
pdf 2020-07-30 6. Decyzja nr 49 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 474
6. Decyzja nr 49 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 366.71KB zobacz
pdf 2020-07-30 7. Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 484
7. Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 696.18KB zobacz
pdf 2020-07-30 8. Decyzja nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 465
8. Decyzja nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 422.38KB zobacz
pdf 2020-07-30 9. Decyzja nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 551
9. Decyzja nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 422.38KB zobacz
pdf 2020-07-30 10. Zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 470
10. Zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 410.45KB zobacz
pdf 2020-07-30 11. Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 547
11. Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 708.94KB zobacz
pdf 2020-07-30 12. Zarządzenie nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 480
12. Zarządzenie nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 616.4KB zobacz
pdf 2020-07-30 13. Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 487
13. Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 527.5KB zobacz
pdf 2020-07-30 14. Decyzja nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 473
14. Decyzja nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 454.52KB zobacz
pdf 2020-07-30 15. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 485
15. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 870.4KB zobacz
pdf 2020-07-30 16. Decyzja nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 500
16. Decyzja nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 481.06KB zobacz
pdf 2020-07-30 17. Komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 497
17. Komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 399.49KB zobacz
pdf 2020-07-30 18. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 482
18. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 380.4KB zobacz
pdf 2020-07-29 19. Zarządzenie nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 482
19. Zarządzenie nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 274.43KB zobacz
pdf 2020-07-29 20. Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 520
20. Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 366.21KB zobacz
pdf 2020-07-30 21. Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 484
21. Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 348.57KB zobacz
pdf 2020-07-29 22. Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 488
22. Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 254.28KB zobacz
pdf 2020-07-30 23. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 487
23. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 249.6KB zobacz
pdf 2020-07-29 24. Decyzja nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 marca 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 494
24. Decyzja nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 marca 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 653.95KB zobacz
pdf 2020-07-29 25. Decyzja nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 463
25. Decyzja nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 665.12KB zobacz
pdf 2020-07-30 26. Decyzja nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 450
26. Decyzja nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 636.86KB zobacz
pdf 2020-07-29 27. Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 466
27. Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 664.55KB zobacz
pdf 2020-07-30 28. Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 468
28. Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 657.09KB zobacz
pdf 2020-07-29 29. Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 481
29. Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 233.13KB zobacz
pdf 2020-07-30 30. Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 511
30. Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 231.32KB zobacz
pdf 2020-07-29 31. Zarządzenie nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 454
31. Zarządzenie nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 226.14KB zobacz
pdf 2020-07-29 32. Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 469
32. Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 239.74KB zobacz
pdf 2020-07-30 33. Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 456
33. Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 239.5KB zobacz
pdf 2020-07-29 34. Decyzja nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 462
34. Decyzja nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 250.18KB zobacz
pdf 2012-01-20 35. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 1011
35. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 258.22KB zobacz
pdf 2020-07-29 36. Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 458
36. Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 250.12KB zobacz
pdf 2020-07-30 37. Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 455
37. Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 249.38KB zobacz
pdf 2020-07-29 38. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 475
38. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 263.08KB zobacz
pdf 2020-07-30 39. Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 479
39. Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 241.19KB zobacz
pdf 2020-07-30 40. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego
ilość pobrań: 457
40. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 258.88KB zobacz
pdf 2014-01-14 41. Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 1171
41. Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 348.4KB zobacz
pdf 2016-05-25 42. Decyzja nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 714
42. Decyzja nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 353.1KB zobacz
pdf 2016-06-13 43. Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 1116
43. Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 355.17KB zobacz
pdf 2020-07-29 44. Decyzja nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 października 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 472
44. Decyzja nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 października 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 344.68KB zobacz
pdf 2020-07-29 45. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 518
45. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 348.65KB zobacz
pdf 2017-11-07 46. Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 960
46. Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 320.23KB zobacz
pdf 2017-11-06 47. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 947
47. Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 338.39KB zobacz
pdf 2018-01-11 48. Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 681
48. Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 324.34KB zobacz
pdf 2018-03-21 49. Decyzja nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 725
49. Decyzja nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 336.04KB zobacz
pdf 2018-03-28 50. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 810
50. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 342.6KB zobacz
pdf 2019-04-24 51. Decyzja nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 561
51. Decyzja nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 296.28KB zobacz
pdf 2019-04-24 52. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 646
52. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 332.08KB zobacz
pdf 2019-04-24 53. Decyzja nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 606
53. Decyzja nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 318.24KB zobacz
pdf 2019-04-24 54. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 609
54. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 335.36KB zobacz
pdf 2019-04-24 55. Decyzja nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 587
55. Decyzja nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 328.06KB zobacz
pdf 2019-04-24 56. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 655
56. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 343.8KB zobacz
pdf 2019-04-24 57. Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 590
57. Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 328.72KB zobacz
pdf 2019-07-23 58. Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 600
58. Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 328.63KB zobacz
pdf 2019-07-23 59. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 783
59. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 347.97KB zobacz
pdf 2019-09-13 60. Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 651
60. Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 316.83KB zobacz
pdf 2020-11-27 61. Zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 461
61. Zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 311.04KB zobacz
pdf 2021-06-30 62. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 446
62. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 346.62KB zobacz
pdf 2021-10-07 63. Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 października 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 369
63. Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 października 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 329.4KB zobacz
pdf 2021-10-13 64. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 435
64. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 336.14KB zobacz
pdf 2021-11-04 65. Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 377
65. Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 327.83KB zobacz
pdf 2021-11-16 66. Decyzja nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 398
66. Decyzja nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 326.79KB zobacz
pdf 2021-12-13 67. Decyzja nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 387
67. Decyzja nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 340.65KB zobacz
pdf 2022-03-14 68. Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 marca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 375
68. Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 marca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 326.4KB zobacz
pdf 2022-12-07 69. Decyzja nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 225
69. Decyzja nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 327.92KB zobacz
pdf 2023-06-06 70. Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 153
70. Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 342.41KB zobacz
pdf 2023-06-12 71. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 205
71. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 351.73KB zobacz
pdf 2023-07-18 72. Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 210
72. Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 327.01KB zobacz
pdf 2024-03-19 73. Zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
ilość pobrań: 50
73. Zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 325.34KB zobacz
do góry