Strona główna/O nas/WUG/Komisje/Stałe komisje eksperckie/Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Do zadań Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych należy:

1) opiniowanie stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w:

a) zakładach górniczych,

b) zakładach

- w celu bezpiecznego prowadzenia robót w warunkach występowania tych zagrożeń;

2) opiniowanie projektów prowadzenia robót górniczych w rejonach szczególnie zagrożonych tąpaniami, pożarami, zapaleniem metanu, wyrzutami gazów i skał lub innymi zagrożeniami naturalnymi lub technicznymi występującymi w zakładach górniczych w związku z eksploatacją złóż;

3) opiniowanie projektów odmetanowania zakładów górniczych lub zakładów oraz projektów wydobycia metanu ze złóż węgla kamiennego przez otwory z powierzchni;

4) opiniowanie projektów wprowadzania wód technologicznych i innych do górotworu w aspekcie zagrożenia wodnego dla wyrobisk górniczych;

5) analizowanie i ocenianie stanu przewietrzania wyrobisk podziemnych z uwzględnieniem parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego na stanowiskach pracy;

6) opiniowanie projektowanych, w szczególności nowych, systemów eksploatacji w zakładach górniczych;

7) opiniowanie projektów likwidacji zakładów górniczych lub zakładów albo ich oznaczonych części w kontekście związanych z tym zagrożeń;

8) opiniowanie projektów aktów normatywnych, Polskich Norm oraz rozwiązań organizacyjno-technicznych, dotyczących zakresu zadań Komisji;

9) inicjowanie prac badawczych związanych z zakresem zadań Komisji.

Kategoria: Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (aktualny stan prawny) [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-11-24 28. Zarządzenie nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 54
28. Zarządzenie nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 307.38KB zobacz
pdf 2022-11-23 27. Decyzja nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 56
27. Decyzja nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 348.7KB zobacz
pdf 2022-09-23 26. Decyzja nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 103
26. Decyzja nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 314.6KB zobacz
pdf 2022-08-03 25. Decyzja nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 127
25. Decyzja nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 324.83KB zobacz
pdf 2022-03-14 24. Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 marca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 211
24. Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 marca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 326.17KB zobacz
pdf 2021-09-27 23. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 421
23. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 347.23KB zobacz
pdf 2021-06-30 21. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 279
21. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 359.6KB zobacz
Kategoria: Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (chronologia zmian stanu prawnego) [28]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2018-09-03 1. Zarządzenie nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 714
1. Zarządzenie nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 333.44KB zobacz
pdf 2018-09-03 2. Decyzja nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 869
2. Decyzja nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 347.44KB zobacz
pdf 2018-09-03 3. Decyzja nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 497
3. Decyzja nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 324.77KB zobacz
pdf 2018-09-03 4. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 567
4. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 350.25KB zobacz
pdf 2019-04-24 5. Decyzja nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 441
5. Decyzja nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 320.55KB zobacz
pdf 2019-04-24 6. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 436
6. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 347.85KB zobacz
pdf 2019-04-24 7. Decyzja nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 480
7. Decyzja nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 328.03KB zobacz
pdf 2019-04-24 8. Zarządzenie nr 80 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 432
8. Zarządzenie nr 80 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 308.76KB zobacz
pdf 2019-04-24 9. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 452
9. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 358.49KB zobacz
pdf 2019-04-24 10. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 450
10. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 350.94KB zobacz
pdf 2019-04-24 11. Zarządzenie nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 411
11. Zarządzenie nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 311.9KB zobacz
pdf 2019-04-24 12. Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 470
12. Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 346.33KB zobacz
pdf 2019-04-24 13. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 476
13. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 364.2KB zobacz
pdf 2019-04-24 14. Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 470
14. Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 323.91KB zobacz
pdf 2019-05-29 15. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 592
15. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 356.11KB zobacz
pdf 2020-01-03 16. Zarządzenie nr 44 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 387
16. Zarządzenie nr 44 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 307.86KB zobacz
pdf 2020-01-03 17. Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 513
17. Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 325.11KB zobacz
pdf 2020-03-12 18. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 454
18. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 362.24KB zobacz
pdf 2020-09-18 19. Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 412
19. Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 334.9KB zobacz
pdf 2020-11-27 20. Zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 336
20. Zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 311.32KB zobacz
pdf 2021-06-30 21. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 279
21. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 359.6KB zobacz
pdf 2021-09-15 22. Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 września 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 243
22. Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 września 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 336.21KB zobacz
pdf 2021-09-27 23. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 421
23. Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 347.23KB zobacz
pdf 2022-03-14 24. Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 marca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 211
24. Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 marca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 326.17KB zobacz
pdf 2022-08-03 25. Decyzja nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 127
25. Decyzja nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 324.83KB zobacz
pdf 2022-09-23 26. Decyzja nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 103
26. Decyzja nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 314.6KB zobacz
pdf 2022-11-23 27. Decyzja nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 56
27. Decyzja nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 348.7KB zobacz
pdf 2022-11-24 28. Zarządzenie nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych
ilość pobrań: 54
28. Zarządzenie nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 307.38KB zobacz
do góry