06.10.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 20.11.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 52/2014/EW (uzupełnienie)

o pożarze powstałym w następstwie zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowym (5 wypadków śmiertelnych, 15 ciężkich, 10 lekkich), zaistniałych w dniu 6.10.2014r. około godziny 2057 w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach, Ruch „Wesoła”.

W następstwie zapalenia i wybuchu metanu doszło do wypadku zbiorowego, w rejonie ściany 560 w pokładzie 510 warstwa III, na poziomie 665m. Pokład 510 o grubości 7,7÷13,6m (miąższość warstwy III-przystropowej do 3,0m) i nachyleniu ok. 6o, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego oraz III grupy skłonności węgla do samozapalenia. W ścianie 560 o wysokości do 3m stosowano odmetanowanie. Ściana była przewietrzana niezależnym prądem powietrza w ilości do 1250 m3/min, systemem na „U”.
W dniu 6.10.2014r. na zmianie popołudniowej w ścianie prowadzono wydobycie. Około godziny 2005 zatrzymano kombajn i przystąpiono do prac zabezpieczających. Około godziny 2057 nastąpiło zapalenie i wybuch metanu. Zaobserwowano gwałtowny wzrost stężeń metanu, rejestrowanych przez czujniki metanometrii automatycznej. Rozpoczęto prowadzenie akcji ratowniczej. Z rejonu ściany 560 ewakuowano 37 pracowników. W dniu 18.10.2014 r. o godz. 137 ratownicy odnaleźli ciało zaginionego górnika w chodniku XIa wsch., około 410m od pochylni I wsch. Łącznie wypadkom uległo 30 pracowników, w tym 5 wypadkom śmiertelnym, 15 ciężkim i 10 lekkim. Akcję ratowniczą w związku z zaistniałym pożarem, w następstwie zapalenia i wybuchu metanu, zakończono o godz. 2047 w dniu 3.11.2014 r.
Nadzór nad prowadzoną akcją sprawował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.
Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry