Niebezpieczne zdarzenia - pożary

Pożary w 2014 roku

Lp Data Zakład górniczy Wydarzenie Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1. 21.02.2014 godz.148 KWK Mysłowice-Wesoła pożar endogeniczny 0/0/0

szczegółowa treść

 2. 3.04.2014 godz.1605  O/ZG Polkowice-Sieroszowice pożar egzogeniczny 

0/0/1

 szczegółowa treść

 3. 15.04.2014 godz. 1622 KWK Sośnica-Makoszowy Ruch Sośnica  pożar egzogeniczny

0/0/0

 szczegółowa treść

 4. 22.05.2014 godz. 945  Odkrywkowy Zakład Górniczy Buków C   pożar egzogeniczny

0/0/0

 szczegółowa treść

5.

15.06.2014 godz. 445 KWK Rydułtowy-Anna pożar egzogeniczny

0/0/0

szczegółowa treść

6. 19.07.2014 godz. 800 KWK Chwałowice pożar egzogeniczny

0/0/0

szczegółowa treść

7. 15.09.2014 godz. 1250 Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego Husów pożar egzogeniczny 

0/0/0

szczegółowa treść

8. 6.10.2014 godz. 2057 

KWK "Mysłowice-Wesoła" Ruch Wesoła

pożar egzogeniczny 

5*/15*/10*

szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 5/15/11 x

*)Pożar związany z zapaleniem metanu. Poszkodowani ujęci jednocześnie w zestawieniu "Pożary" jak i "Zapalenia i wybuchy metanu".


Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 20112010 | 2009 | 2008

do góry