15.06.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 18.06.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 26/2014/EW

w sprawie pożaru, zaistniałego w dniu 15.06.2014r. około godziny 445, w KW S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach, na poziomie 0,0m w budynku zbiornika węgla surowego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla.

Pożar zaistniał na poziomie 0,0m w budynku zbiornika węgla surowego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, w rejonie pomostu podajnika wibracyjnego trapezowego typu 1,3/2,6x3 o nr kopalnianym 206.A, koło szybu Leon II i jest połączony pomostami z budynkiem sortowni oraz budynkiem klasyfikacji wstępnej. Wewnątrz budynku na poziomie 0,0m, pomiędzy pomostem obsługi podajnika a słupem żelbetowym, zlokalizowana była kabina telefoniczna, konstrukcji drewnianej, o wymiarach zewnętrznych 0,95x0,95x2,15m, w której zainstalowane były między innymi: aparat telefoniczny łączności ogólnokopalnianej z sygnalizatorem akustycznym, aparat telefoniczny łączności lokalnej z dyspozytorem zakładu przeróbczego oraz instalacja oświetleniowa. Na słupie żelbetowym, znajdującym się pomiędzy podajnikami wibracyjnymi trapezowymi o numerach kopalnianych 206.A i 206.B, zabudowana była rozdzielnica 127V, konstrukcji żeliwnej oraz zawieszone były kable energetyczne 500V służące do zasilania silnika podajnika o nr kopalnianym 206.B, kabel teletechniczny i stalowe rurociągi centralnego ogrzewania. Przy przeciwległym słupie żelbetowym zlokalizowane było stanowisko obsługi do sterowania trzema podajnikami wibracyjnymi trapezowymi.

W dniu 15.06.2014r., o godzinie 445 sztygar zmianowy oddziału szybowego, zauważył dymy wydobywające się z budynku zbiornika węgla, o czym niezwłocznie poinformował dyspozytora kopalni. Powiadomiono kopalnianą straż pożarną i zawodową straż pożarną w Rydułtowach. Aktywne gaszenie pożaru rozpoczęła zakładowa jednostka straży pożarnej, a następnie do akcji dołączyły się cztery jednostki zawodowej straży pożarnej. Akcję gaśniczą zakończono około godziny 520. Częściowemu spaleniu uległa kabina telefoniczna wraz z wyposażeniem oraz nadpalone i częściowo stopione zostały kable elektroenergetyczne, o napięciu 127V i 500V, instalacji podajnika wibracyjnego trapezowego, a także instalacji oświetleniowej. W związku z pożarem nikt nie odniósł obrażeń, a konstrukcja budynku nie została uszkodzona.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o pożarze w dniu 15.06.2014r. o godzinie 614.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej. Nie można również wykluczyć zaprószenia ognia.

W związku z zaistniałym pożarem, Dyrektor OUG w Rybniku, decyzją z dnia 15.06.2014r., wstrzymał ruch zakładu górniczego KW S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach, w części dotyczącej eksploatacji podajnika wibracyjnego trapezowego o nr kopalnianym 206.B oraz użytkowania instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu podajników wibracyjnych, do czasu:

  • doprowadzenia instalacji elektrycznej zasilania, sterowania oraz oświetlenia do zgodności z dokumentacjami technicznymi „Rozdzielni 2RS 500V Sortownia” i „Rozdzielnia 380/230V- sortownia” oraz obowiązującymi przepisami, 
  • przeprowadzenia ponownego odbioru przez komisję powołaną przez KRZG.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry