15.09.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 23.09.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 49/2014/EW

w sprawie pożaru transformatora, o mocy 5400kVA i napięciu 6000/2x1850V, zasilania falownika sprężarki wirowej typ 2ICL358, który zaistniał w dniu 15.09.2014r. ok. godz. 1250 w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku – Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego Husów.

Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego Husów (PMGZ) prowadzi podziemne magazynowanie gazu ziemnego w złożu gazu ziemnego „Husów E”. W ramach zwiększenia pojemności czynnej magazynu zabudowano dodatkową sprężarkę gazu. Roboty budowlane w zakresie rozbudowy magazynu zostały zakończone w miesiącu sierpniu i przystąpiono do użytkowania wybudowanych obiektów.

W dniu 14.09.2014r. o godz. 1000 rozpoczęto 72 godzinny ruch próbny nowej sprężarki wirowej typ 2ICL358 produkcji GE Oil & Gas Thermodyn S.A.S. (Francja) pod nadzorem pracowników producenta sprężarki. Podczas ruchu próbnego kontrolowano i rejestrowano parametry techniczne i obserwowano zachowanie sprężarki. W dniu 15.09.2014r. około godz. 1250 zauważono dym wydobywający się z pomieszczenia, jednego z dwóch izolowanych żywicą transformatorów suchych, zasilających falownik sterujący pracą sprężarki, oznakowanego jako Nr 2A. Systemy nadzoru nad pracą sprężarki, jak i temperaturami transformatora nie sygnalizowały przekroczenia progów alarmowych. Pożar zauważyli pracownicy przebywający w zakładzie górniczym, zwracając uwagę na jasny dym wydobywający się przez wylot wentylatora dachowego i charakterystyczny zapach spalonej izolacji. Po zauważeniu pożaru, Kierownik Podziemnego Magazynu Gazu - koordynator rozruchu podjął decyzję o przerwaniu ruchu próbnego i wyłączeniu sprężarki. Po wyłączeniu sprężarki z ruchu oraz odłączeniu napięcia zasilania, otworzono drzwi komory transformatorowej, oceniając, że ogień wydostający się z pomiędzy cewek, w górnej części uzwojenia kolumny „W”, jest niewielki. Załoga przystąpiła do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu PMGZ, zgromadzonego na miejscu akcji w czasie wyłączania sprężarki i odłączania napięć zasilania budynku energetycznego. Dodatkowo wezwana została Państwowa Straż Pożarna z Łańcuta, która przybyła na miejsce pożaru po około 20-tu minutach i ugasiła pożar w ciągu 5-ciu minut.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie został powiadomiony o pożarze w dniu 15.09.2013r o godz.1315.

Z oględzin miejsca zdarzenia wynika, że uszkodzeniu uległa cewka magnesowania wstępnego rdzenia transformatora oraz przewody obwodów kontroli temperatury transformatora. Transformator, falownik jak i sprężarka na aktualnym etapie inwestycji objęte są pełnym nadzorem dostawcy urządzeń GE Oil & Gas Thermodyn S.A.S.. Do określenia przyczyn awarii na miejsce zdarzenia przybędzie specjalista z GE Oil & Gas Thermodyn S.A.S..

Prawdopodobną przyczyną pożaru było uszkodzenie izolacji uzwojenia magnesowania wstępnego zainstalowanego wewnątrz kolumny „W” transformatora suchego produkcji SUNTEN ELECTRIC EQUIPMENT CO. LTD (Chiny), typ ZSCL 10-5400/6/2x1,85 o mocy 5400kVA, napięciu znamionowym 6000/1850/1850V, prądzie znamionowym 520/843/843A, chłodzonego powietrzem.

W związku z pożarem nikt nie odniósł obrażeń. Nie wystąpiło zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa powszechnego oraz ruchu zakładu górniczego PMGZ. Zatłaczanie gazu ziemnego do magazynu można realizować przy pomocy dotychczasowego systemu zatłaczania.

W związku z zaistniałym zdarzeniem nie stwierdzono naruszenia przepisów dotyczących prowadzenia ruchu zakładu górniczego.

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego w dniu 15.09.2014r wstrzymał ruch uszkodzonego transformatora do czasu wymiany na sprawny wraz z uszkodzoną infrastrukturą oraz ustalił kontrolę pomieszczenia transformatora co godzinę do godz. 800 dnia 16.09.2014r. Polecił także przygotowanie dotychczas stosowanych sprężarek do dalszego zatłaczania gazu ziemnego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krośnie.

do góry