21.10.2014

W chodniku Ps-14 z chodnika Ps-0, poziom 740m oraz w prądach wylotowych z oddziału G-55 stwierdzono zawartość H2S powyżej NDSCh. W zagrożonym rejonie przebywało 23 pracowników, którzy wycofali się samodzielnie do punktów zbornych. Dwie osoby uskarżające się na złe samopoczucie zostały odwiezione na badania do szpitala.

do góry