Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia

Inne zdarzenia w 2014 roku

Lp Data Zakład górniczy Poszkodowani Opis
śm/c/l
1. 10.01.2014 
godz. 138
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”

0/0/1

szczegółowa treść

2. 16.03.2014 godz. 732

KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”

0/0/0

szczegółowa treść

3. 15.07.2014 godz. 1400

Kopania Soli „Kłodawa”

0/0/0

szczegółowa treść

4. 21.07.2014 godz. 1828 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

0/0/0

szczegółowa treść

5.  25.08.2014 godz. 1300 Kopalnia Granitu
WEKOM Sp. z o.o.

0/0/0

szczegółowa treść

6.  30.08.2014 godz. 1345  PGNiG S.A. w Warszawie
Otwór poszukiwawczy Rokietnica 4

0/0/0

szczegółowa treść

7. 21.10.2014
godz.855
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

 0/0/0

szczegółowa treść

8.

30.11.2014
godz.1720

KWB „Bełchatów”

0/0/0

 szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 0/0/1 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry