22.05.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 4.06.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 22/2014/EW

w sprawie pożaru samochodu ciężarowego typu Tatra 148, zaistniałego w dniu 22.05.2014 r. około godziny 945, w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym „Buków C”, należącym do „Ceramot” Motyka - Pawlica Sp.j. w Bukowie.

Odkrywkowy Zakład Górniczy „Buków C”, położony w miejscowości Buków w powiecie wodzisławskim, województwo śląskie, prowadzi eksploatację kruszywa naturalnego.

W dniu 22.05.2014 r., na zmianie „A”, rozpoczynającej się o godzinie 600, prace prowadzone były pod nadzorem kierownika ruchu zakładu górniczego (KRZG), który skierował 3 pracowników podmiotu gospodarczego wykonującego prace w ruchu zakładu górniczego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Damot”, tj. operatora koparki i dwóch kierowców samochodów ciężarowych, do zdejmowania nadkładu w południowej części wyrobiska likwidowanej części zakładu górniczego „Buków C”. Roboty polegały na zdejmowaniu nadkładu, o miąższości około 3,5 m, przy użyciu koparki podsiębiernej typu Komatsu PC 450. Transport nadkładu był realizowany dwoma samochodami ciężarowymi typu Tatra 148 oraz Volvo A30C.

Około godziny 945, w trakcie załadunku samochodu typu Volvo A30C, kierowca samochodu ciężarowego typu Tatra 148, oczekującego na załadunek, poczuł w kabinie samochodu swąd spalenizny, a następnie zauważył dym i płomienie wydobywające się spod deski rozdzielczej. Kierowca użył gaśnicę proszkową (6kg), będącą na wyposażeniu samochodu oraz drugą identyczną gaśnicę z koparki, a następnie dwie gaśnice proszkowe 12kg, będące w dyspozycji zakładu górniczego. Próba ugaszenia pożaru nie powiodła się. W międzyczasie operator koparki o zdarzeniu powiadomił KRZG i właścicieli firmy, którzy, po przybyciu na miejsce z dodatkowym sprzętem gaśniczym, nie widząc możliwości ugaszenia pożaru, około godziny 1000 wezwali Straż Pożarną. Około godziny 1030 na miejsce pożaru przybyły trzy wozy bojowe straży pożarnej, które ugasiły pożar samochodu ciężarowego około godziny 1045. Komora silnika i kabina samochodu ciężarowego typu Tatra 148 spłonęły doszczętnie, w związku ze zdarzeniem, nikt nie odniósł obrażeń.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o pożarze w dniu 22.05.2014 r. o godzinie 1113.

Prawdopodobną przyczyną pożaru samochodu ciężarowego typu Tatra 148 było zapalenie się oleju napędowego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry