25.08.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 3.09.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 44/2014/EW

w sprawie zaginięcia sprzętu strzałowego - zapalarki ZK-300/M, zaistniałego w dniu 25.08.2014 r. pomiędzy godziną 1100 a 1300 w zakładzie górniczym Kopalnia Granitu „WEKOM II” należącym do Kopalnia Granitu WEKOM II Spółka z o.o.

W dniu 25.08.2014 r. pomiędzy godziną 1100 a 1300, w zakładzie górniczym Kopalnia Granitu „WEKOM II” należącym do Kopalnia Granitu WEKOM II Spółka z o.o., ul. Kościuszki 70, Kostrza, 58-150 Strzegom, doszło do zaginięcia sprzętu strzałowego - zapalarki ZK-300/M pozostawionej przez strzałowego w miejscu do tego nie przeznaczonym i nie zabezpieczonym.

Zakład górniczy Kopalnia Granitu „WEKOM II” prowadzi wydobycie granitu. Miejsce zdarzenia zlokalizowane było w części północno-zachodniej przedpola wyrobiska górniczego poz. ok. 290 m n.p.m., z którego nadkład został wcześniej usunięty.

W dniu zdarzenia zaplanowane było wykonanie dwóch odstrzałów, pierwszy w czasie przerwy śniadaniowej pomiędzy godz. 900 a 1100 oraz drugi pomiędzy godz. 1300 a 1600. Strzałowy, pełniący również obowiązki operatora żurawia, rano około 815 pobrał od wydawcy, pracownika firmy usługowej środki strzałowe a od sztygara zmianowego otrzymał niezbędny sprzęt strzałowy, m.in.: zapalarkę
ZK-300/M. Środki strzałowe i sprzęt strzałowy włożył do skrzyni strzałowej znajdującej się w schronie strzałowym. Ok. godz. 900, strzałowy pobrał ze schronu wcześniej złożone, m.in. 600 mb lontu detonującego i dwa zapalniki oraz sprzęt strzałowy. Pobrane środki strzałowe zużył do przeprowadzenia odstrzału w przodku skalnym o godzinie 1015. Po sprawdzeniu prawidłowości odstrzału, udał się na przerwę do przyczepy kempingowej, gdzie prócz niego przebywało czterech współpracowników.
Do przyczepy wziął ze sobą zapalarkę ZK-300/M oraz nabojnicę. Po śniadaniu, pozostawił tam sprzęt strzałowy i udał się do pracy na żurawiu. Przyczepa nie posiadała zamknięcia i nie była miejscem wyznaczonym do przechowywania sprzętu strzałowego. Około godziny 13-tej, w związku ze zbliżającym się terminem drugiej roboty strzałowej, zorientował się, że pozostawił zapalarkę ZK-300/M i nabojnicę
w przyczepie. Po dojściu do przyczepy stwierdził, że nabojnica pozostała a zapalarka zniknęła. Rozpoczął jej poszukiwania oraz rozpytywał pracowników. Wraz z zapalarką zaginęła przyczepiona do niej
za pomocą drutu strzałowego korbka. O tym fakcie strzałowy powiadomił sztygara zmianowego. Sztygar przeprowadził poszukiwania zapalarki i w związku z tym, że jej nie odnalazł, wydał strzałowemu zapalarkę zapasową, celem przeprowadzenia drugiego odstrzału. Sztygar zmianowy zgłosił zaginięcie zapalarki kierownikowi ruchu zakładu górniczego w dniu następnym tj. 26.08.2014 r.

Przyczyną niebezpiecznego zdarzenia polegającego na zaginięciu sprzętu strzałowego - zapalarki ZK-300/M łącznie z korbką było:

  • przechowywanie zapalarki ZK-300/M nr producenta 6523312 będącej w użyciu na zmianie roboczej poza skrzynią strzałową Barbara 2 i poza schronem tj. poza miejscami wyznaczonymi przez technika strzałowego,
  • przechowywaniu korbki do zapalarki ZK-300/M łącznie z zapalarką.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został poinformowany o zdarzeniu, telefonicznie w dniu 26.08.2014 r. około 1115 i polecił przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia.
W związku ze zdarzeniem wydał decyzję nakazującą:

  1. usunięcie nieprawidłowości powstałych wskutek naruszenia przepisów stosowanych w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego Kopalnia Granitu „WEKOM II” w Kostrza polegających na: 
    • przechowywaniu zapalarek będących w użyciu na zmianie roboczej poza skrzynią strzałową Barbara 2 i poza schronem tj. miejscami wyznaczonymi przez technika strzałowego,
    • przechowywaniu korbek do zapalarek w pomieszczeniach nie posiadających zamknięcia,
  2. przeszkolenie: górników strzałowych oraz osoby dozoru ruchu nadzorujące ruch zakładu górniczego na zmianie roboczej w zakresie skutecznego i zgodnego z przepisami chronienia sprzętu strzałowego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry