Statystyki archiwalne 2022

Wypadkowość w górnictwie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022

Rodzaj górnictwa

Liczba wypadków śmiertelnych Liczba wypadków ciężkich Liczba wypadków ogółem za 12 miesięcy 2022**
GÓRNICTWO OGÓŁEM  37 12 2092
górnictwo węgla kamiennego* załoga własna 26 11 1573
firmy usługowe 3 1 253
górnictwo rud miedzi  załoga własna 2 0 104
firmy usługowe 0 0 70
górnictwo odkrywkowe  załoga własna 3 0 39
firmy usługowe 2 0 11
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne załoga własna 0 0 26
firmy usługowe 0 0 2
pozostałe górnictwo  załoga własna 1 0 14
firmy usługowe 0 0 0

*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.

2021 | 2020 | 2019 

do góry