Statystyki archiwalne 2022

Wypadkowość w górnictwie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022

 

Liczba wypadków śmiertelnych Liczba wypadków ciężkich Liczba wypadków ogółem za 12 m-cy 2022**
GÓRNICTWO OGÓŁEM  30 12 2085
w tym:
górnictwo węgla kamiennego* załoga własna 19 11 1566
firmy usługowe 3 1 253
górnictwo rud miedzi  załoga własna 2 0 104
firmy usługowe 0 0 70
górnictwo odkrywkowe  załoga własna 3 0 39
firmy usługowe 2 0 11
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne załoga własna 0 0 26
firmy usługowe 0 0 2
pozostałe górnictwo  załoga własna 1 0 14
firmy usługowe 0 0 0

Powyższe dane o wypadkowości nie obejmują 7 pracowników poszukiwanych w związku ze zdarzeniem zaistniałym 20 kwietnia 2022 r. w JSW S.A. KWK „Pniówek”.

*) w tym SRK S.A.;
**) suma wypadków: śmiertelnych, ciężkich oraz powodujących czasową niezdolność do pracy.

2021 | 2020 | 2019 

do góry