Niebezpieczne zdarzenia - zawały

Zawały w 2013 roku

Lp Data Zakład górniczy Wyda-rzenie Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1. 20.04.2013 godz.1220 KWK „Budryk”

zawał

0/0/0

szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 0/0/0 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry