Niebezpieczne zdarzenia - zawały

Zawały w 2010 roku

Lp Data Zakład górniczy Wyda-rzenie Poszkodowani Opis
śm/c/l
1. 16.03.2010
godz.1014
KGHM Polska Miedź O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” zawał 0/0/0

szczegółowa treść

2. 12.04.2010
godz.1615
ZG „Siltech” Sp. z o.o. zawał 0/0/0

szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 0/0/0 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry