Strona główna/Prawo/Kwalifikacje górnicze/Wykaz kwalifikacji stwierdzanych przez organy nadzoru (..)

Wykaz kwalifikacji stwierdzanych przez organy nadzoru górniczego

 W art. 58 ust. 1 i 2 Pgg ustawodawca określił czynności, których wykonywanie wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania tych czynności w drodze świadectwa wydanego przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego albo Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Oto wykaz tych czynności, wskazujący właściwy organ w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zakładów górniczych lub zakładów oraz rodzajów czynności.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego wydaje świadectwo stwierdzajace posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności w:

1) podziemnych zakładach górniczych wydobywających:

-   węgiel kamienny lub

-   rudy metali, lub

-   kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali

dla następujących czynności:

 • kierowników działów ruchu:
  • górniczego,
  • techniki strzałowej,
  • tąpań,
  • wentylacji,
  • energomechanicznego
  • energomechanicznego do spraw obiektów podstawowych,
 • w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach:
  • górniczej,
  • geofizycznej,
  • górnicze wyciągi szybowe,
  • mechanicznej - maszyn i urządzeń dołowych,
  • elektrycznej - maszyn i urządzeń dołowych,
  • elektrycznej - teletechnicznej i automatyki,
  • mierniczej,
  • geologicznej,
 • w dozorze ruchu w specjalnościach:
  • górniczej,
  • geofizycznej,
  • górnicze wyciągi szybowe,
  • mechanicznej - maszyn i urządzeń dołowych,
  • elektrycznej - maszyn i urządzeń dołowych,
  • elektrycznej - teletechnicznej i automatyki,
  • mierniczej,
  • geologicznej,

2) podziemnych zakładach górniczych dla następujących czynności:

 • kierownika działu ochrony środowiska
 • w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach: budowlanej oraz ochrona środowiska
 • w dozorze ruchu w specjalnościach: budowlanej oraz ochrona środowiska

3) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą podziemną dla następujących czynności:

 • kierowników działów ruchu:
  • górniczego,
  • techniki strzałowej,
  • tąpań, wentylacji,
  • energomechanicznego,
  • energomechanicznego do spraw obiektów podstawowych,
 • kierownika działu ochrony środowiska

4) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną dla następujących czynności:

 • kierowników działów ruchu:
  • górniczego,
  • techniki strzałowej,
  • tąpań,
  • wentylacji,
  • energomechanicznego,
  • energomechanicznego do spraw obiektów podstawowych,
 • kierownika działu ochrony środowiska

5) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1:

-   pkt 1 lub 5 Pgg lub

-   pkt 2 lub 5 Pgg, lub

-   pkt 3 lub 5 Pgg, lub

-   pkt 4 lub 5 Pgg

dla następujących czynności:

 • kierowników działów ruchu:
  • górniczego,
  • techniki strzałowej,
  • tąpań,
  • wentylacji,
  • energomechanicznego,
  • energomechanicznego do spraw obiektów podstawowych

5) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg dla następujących czynności:

 • kierownika działu ochrony środowiska

6) w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających:

-   węgiel brunatny lub

-   kopaliny z użyciem środków strzałowych, lub

-   kopaliny bez użycia środków strzałowych

dla następujących czynności:

 • kierownika ruchu,
 • kierowników działów ruchu: górniczego oraz energomechanicznego,
 • w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach: górniczej, mierniczej oraz geologicznej

7) odkrywkowych zakładach górniczych dla następujących czynności:

 • kierownika działu ochrony środowiska,
 • w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach: budowlanej oraz ochrona środowiska

8) zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi:

-   węglowodory lub

-   kopaliny inne niż węglowodory

dla następujących czynności:

 • kierownika ruchu,
 • kierowników działów ruchu:
  • górniczego,
  • energomechanicznego w zakładach górniczych,
  • ochrony środowiska,
 • w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach:
  • górniczej,
  • mierniczej,
  • geologicznej,
  • budowlanej,
  • ochrona środowiska

9) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą otworową dla następujących czynności:

 • kierownika ruchu,
 • kierowników działów ruchu:
  • górniczego,
  • energomechanicznego w zakładach górniczych,
  • ochrony środowiska

10) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową dla następujących czynności:

 • kierownika ruchu,
 • kierowników działów ruchu:
  • górniczego,
  • energomechanicznego w zakładach górniczych,
  • ochrony środowiska

11) zakładach wykonujących roboty geologiczne:

-   służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów lub

-   służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinami, lub

-   służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu wód podziemnych lub wykonywane w celu wykorzystania ciepła Ziemi

dla następujących czynności:

 • kierownika ruchu,
 • kierowników działów ruchu:
  • wiertniczego,
  • energomechanicznego,
  • ochrony środowiska,
  • geofizyka i technika strzałowa,
 • w wyższym dozorze ruchu w specjalności:
  • geofizyka i technika strzałowa,
  • wiertniczej,
  • mierniczej,
  • geologicznej,
  • budowlanej,
  • ochrona środowiska

12) zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla dla następujących czynności:

 • kierownika ruchu
 • kierowników działów ruchu:
  • wiertniczego,
  • energomechanicznego,
  • ochrony środowiska,
 • w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach:
  • wiertniczej,
  • mierniczej,
  • geologicznej,
  • budowlanej,
  • ochrona środowiska

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wydaje świadectwo stwierdzajace posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności:

 1) w podziemnych zakładach górniczych wydobywających:

-   węgiel kamienny lub

-   rudy metali, lub

-   kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali

 • kierownika ruchu

2) w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą podziemną

 • kierownika ruchu

3) w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną

 • kierownika ruchu

4) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1:

-   pkt 1 lub 5 lub

-   pkt 2 lub 5, lub

-   pkt 3 lub 5, lub

-   pkt 4 lub 5

 • kierownika ruchu

5) w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla

 • kierownika ruchu
 • kierowników działów ruchu:
  • górniczego,
  • energomechanicznego
  • ochrony środowiska,
 • w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach:
  • górniczej,
  • mierniczej,
  • geologicznej,
  • budowlanej,
  • ochrona środowiska

6)    mierniczego górniczego w:

 • zakładach górniczych, zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86, albo
 • zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86,

7)    geologa górniczego w:

 • zakładach górniczych, zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86, albo
 • zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86,

8)    geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych,

9)    kierownika jednostki ratownictwa górniczego albo kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego - w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych,

10)    kierownika jednostki ratownictwa górniczego - w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze

do góry