Strona główna/Prawo/Akty prawne/Projekty aktów normatywnych/Trwające postępowania legislacyjne/Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w (..)

Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Wnioskodawca:

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Status projektu:

otwarty

Wykaz prac legislacyjnych:

Minister Aktywów Państwowych

Numer z wykazu:

1.21

Podstawa prawna:

Tytuł ustawy:
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze
Jednostka redakcyjna:
art. 69a ust. 1

 UWAGA: Projekt jest kontynuowany przez Ministra Przemysłu, który od dnia 13 grudnia 2023 r. kieruje działem administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2024 r. poz. 289).

 

 

 

Wszelkie dokumenty związane z procesem legislacyjnym projektu są udostępnione na stronach internetowych Rządowego Procesu Legislacyjnego

 

do góry