Statystyki archiwalne 2023

Wypadkowość w górnictwie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023

Rodzaj górnictwa

Liczba wypadków śmiertelnych Liczba wypadków ciężkich Liczba wypadków ogółem** za 12 miesięcy 2023
GÓRNICTWO OGÓŁEM 15 8 2205
górnictwo węgla kamiennego* załoga własna 7 3 1620
firmy usługowe 3 0 287
górnictwo rud miedzi  załoga własna 2 2 142
firmy usługowe 0 2 66
górnictwo odkrywkowe  załoga własna 3 0 35
firmy usługowe 0 1 16
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne załoga własna 0 0 23
firmy usługowe 0 0 1
pozostałe górnictwo  załoga własna 0 0 15
firmy usługowe 0 0 0

*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.

2022 | 2021 | 2020 | 2019 

do góry