Niebezpieczne zdarzenia - tąpnięcia

Tąpnięcia w 2016 r.

Lp Data Zakład górniczy Energia wstrząsu [J] Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1. 25.08.2016 godz. 411  KWK Ruda Ruch Bielszowice 

Firma usługowa

METRUM Sp. z o.o.
3,0x106  1/0/3 szczegółowa treść 
2. 14.09.2016 godz. 959 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” 2,3 x107J 1/0/10 szczegółowa treść 
3. 18.10.2016 godz. 150 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” 1,1 x108J 0/0/6  szczegółowa treść 
4. 29.11.2016 godz. 2109 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” 1,0 x108J 8/0/21 szczegółowa treść
Łączna liczba poszkodowanych 10/0/40 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry