Niebezpieczne zdarzenia - tąpnięcia

Tąpnięcia w 2010 roku

Lp Data Zakład górniczy Energia wstrząsu [J] Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1. 15.01.2010
godz.1044
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” 3,7 x 107  0/0/9 szczegółowa treść
2. 6.02.2010 godz.555 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 4,9 x 108

 0/0/0

szczegółowa treść

3. 9.02.2010 godz.1526 KGHM Polska Miedź O/ZG „Rudna” 4,1 x 107

 2/0/3

szczegółowa treść
4. 20.02.2010 godz.1736 KGHM Polska Miedź O/ZG „Rudna” 1,2 x 108

 0/0/0

szczegółowa treść

5. 24.03.2010
godz.742
KWK „Rydułtowy-Anna” Ruch I 1,9 x 106

 1/0/6

szczegółowa treść
6.  3.04.2010 godz.336 KGHM Polska Miedź O/ZG „Rudna” 9,3 x 107

 0/0/4

szczegółowa treść
7.  4.06.2010 godz.1428
i 1434
KGHM Polska Miedź O/ZG „Rudna” 1,7 x 107 i
4,2 x 107

 0/0/1

szczegółowa treść
8. 7.10.2010 godz. 250 KGHM Polska Miedź S.A.
O/ZG Polkowice-Sieroszowice
5,8×107J
3,9×105J

 1/1/9

szczegółowa treść
9.  21.10.2010 godz.2228   KWK "Rydułtowy-Anna" 7,0×105J

 1/1/6

 szczegółowa treść

10. 30.12.2010 godz. 956  KGHM Polska Miedź O/ZG „Rudna” 1,5×108J

 3/0/13

 szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 8/2/51 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry