Niebezpieczne zdarzenia - tąpnięcia

Tąpnięcia w 2008 roku

Lp Data Zakład górniczy Energia wstrząsu [J] Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1. 23.02.2008 KWK "Staszic" E=8x106J, E=2x107J 0/0/0 Podczas prowadzenia eksploatacji pokładu 501 ścianą I w polu wschodnim na poziomie 720 m wystąpiły wstrząsy, które spowodowały tąpnięcie w pochylni odstawczej i przekopie ASEA przed frontem ściany. Z zagrożonego rejonu wycofano 30 pracowników. (opis szczegółowy)
2. 08.04.2008 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" E=1x107J 1/0/5 W następstwie tąpnięcia, wywołanego wstrząsem o energii E=1,0 x 107 J, w czasie prowadzenia robót górniczych : wiercenia, kotwienia i ładowania przodków materiałem wybuchowym, nastąpiło dynamiczne przemieszczenie się do wyrobisk odłamków skalnych oraz przemieszczenie maszyn w wyrobisku w wyniku podmuchu. Skutkiem tąpnięcia objętych zostało 6 pracowników w polu eksploatacyjnym X/1 oddziału G-5 na poziomie 950m.               (opis szczegółowy)
3. 16.04.2008 KWK "Wujek"

E=9x107J (wg GIG)

0/0/0 W trakcie eksploatacji ściany 2Jd w pokładzie 502 partia „J“, warstwa I na poziomie 765 m wystąpił wstrząs, który spowodował tąpnięcie w chodniku 1Jd wtórnym ze skutkami w postaci deformacji obudowy i zsuwów jej elementów oraz wypiętrzenie spągu do 1,5 m na całej szerokości wyrobiska. Z zagrożonego rejonu wycofano 21 pracowników.  (opis szczegółowy)
4. 24.07.2008

KWK "Bielszowice"

Pracownicy KWK „Halemba-Wirek”

E=8x105J, E=4x104J, E=3x104J

 0/0/7

W trakcie urabiania calizny węglowej kombajnem chodnikowym w chodniku 3z w pokładzie 510 warstwa przyspągowa na poziomie 840 m o godz. 1626 zaistniały dwa wstrząsy o energiach 8 x 105 J i 4 x 104 J oraz o godz. 1633 wstrząs o energii 3 x 104 J. Wstrząsy te spowodowały tąpnięcie, którego skutkami zostało objętych siedmiu pracowników. Pracownicy wyszli z wyrobiska o własnych siłach z użyciem aparatów regeneracyjnych ucieczkowych.(opis szczegółowy)
5. 11.09.2008 KWK "Mysłowice - Wesoła" Ruch "Mysłowice" E=8x105 J

 0/0/0

W nie obłożonej do drążenia upadowej 9d w pokładzie 510 warstwa 3 (przystropowa) na poziomie 500 m o godz. 1248 wystąpił wstrząs o energii E=8 x 105 J, który spowodował tąpnięcie ze skutkami na odcinku około 68 m od przodka. Tąpnięcie nie spowodowało wypadku.      (opis szczegółowy)
6. 29.10.2008 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice"

E=6,1x107J

 0/0/13

W wyniku samoistnego wstrząsu górotworu o energii E=6,1 x 107 J wystąpiło tąpnięcie powodując skutki w postaci wypiętrzenia spągów, wypchnięcia i obsypania ociosów oraz opadnięcia warstw stropowych w bloku D-1E pola D, na odcinku od komory K-11 do upadowej wentylacyjnej W22, oddziału G-54, na poziomie 1000 m.             (opis szczegółowy)
7. 21.11.2008 KWK "Halemba-Wirek"

E=1x107J

 0/0/19

O godz. 2205 w trakcie robót związanych z przygotowaniem ściany 21/A do likwidacji w pokładzie 504 na poziomie 636 m wystąpił wstrząs górotworu o energii E=1 x 107 J zlokalizowany 110 m na północny wschód od skrzyżowania ściany z chodnikiem wentylacyjnym, powodując tąpnięcie w wyniku którego wypadkom lekkim uległo 19 pracowników.
(opis szczegółowy)
Łączna liczba poszkodowanych 1/0/44 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry