Niebezpieczne zdarzenia - tąpnięcia

Tąpnięcia w 2011 roku

Lp Data Zakład górniczy Energia wstrząsu [J] Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1. 28.01.2011 godz. 1717 KWK „Jas-Mos” 2,3x106J 1/0/3 szczegółowa treść
2.  29.01.2011 godz. 2100  KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch Mysłowice 8,0x105J

0/0/0

szczegółowa treść

3. 10.02.2011 godz.1143 KWK „Borynia-Zofiówka”
Ruch Zofiówka
3,9x106J

0/0/0

 szczegółowa treść

4. 19.07.2011 godz.1806  KWK „Bobrek-Centrum”
Ruch Centrum
8,0x106J

0/0/3

 szczegółowa treść

5. 20.08.2011 godz.1929 godz.1931   KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”

6,6x107J  5,7x106J

0/0/5

 szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 1/0/11 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry