do góry
Strona główna / Ogłoszenia / Projekt „Życie z górnictwem” (MineLife)

Projekt „Życie z górnictwem” (MineLife)

Logotyp Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Projekt „Życie z górnictwem” (MineLife) współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020.

Partnerzy projektu:

 • Sächsisches Oberbergamt
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Okres realizacji projektu: 01.04.2016 r. – 31.03.2020 r.

Wartość projektu: 696 160,35 €

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (EFRR): 85% – 591 736,25 €

 

Górnictwo na obszarze pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia stoi nie tylko przed wyzwaniami w dziedzinie gospodarki, polityki energetycznej, ochrony środowiska naturalnego i rewitalizacji krajobrazów pogórniczych, ważne jest również poprawienie transgranicznej współpracy pomiędzy urzędami górniczymi Dolnego Śląska i Saksonii, gdyż często brakuje u odpowiedzialnych podmiotów wiedzy na temat procedur administracyjnych, odpowiedzialności i procesów wydawania zezwoleń w kraju sąsiada. Prowadzi to do braku przekazywania i harmonizacji efektywnych środków proceduralnych lub do przeciągających się procedur administracyjnych w przypadku przedsięwzięć oddziałujących na środowisko poza granicami.

Projekt MineLife stworzy platformę dla intensyfikacji współpracy instytucji nadzorujących górnictwo w obszarze wsparcia. Zostanie zainicjowana wymiana pomiędzy instytucjami partnerskimi, która pozwoli na pozyskanie wiedzy i zwiększenie kompetencji w dziedzinie procedur administracyjnych, procesów planowania i zakresu nadzoru na obszarze wsparcia, jak również dostępnych technologii i procedur w górnictwie odkrywkowym i podziemnym w sąsiednim regionie. Planowane są wyjazdy studyjne do zakładów prowadzących działalność wydobywczą oraz do obiektów dawnego górnictwa połączone z opracowaniem wybranych tematów w świetle prawa górniczego, jak również konferencje i regularne opracowywanie i publikowanie artykułów merytorycznych w wydawnictwach górniczych.

Kolejnym problemem w regionie są konflikty pomiędzy przedsiębiorstwami górniczymi, organami nadzoru i mieszkańcami. Zarówno na Dolnym Śląsku, jak i w Saksonii brakuje systemu zarządzania służącego unikaniu konfliktów lub ich zmniejszaniu. Aby załagodzić lub rozwiązać różne konflikty związane z górnictwem w projekcie zostaną opracowane instrumenty zarządzania konfliktami. Temu celowi będą służyć wybrane obiekty referencyjne, które mogą reprezentować ogólnie także inne zakłady górnicze (obiekty referencyjne: kopalnia węgla brunatnego w PL i zakład wydobywający kruszywa naturalne w SN).

Istnieje również deficyt informacji na temat górnictwa wśród opinii publicznej po obu stronach granicy. Aby prowadzone dyskusje związane z tematem górnictwa stały się bardziej rzeczowe, projekt ma się przyczynić do poprawy jakości informacji i poprawy wizerunku górnictwa w społeczeństwie. MineLife ma na celu zwiększenie możliwości współpracy w dziedzinie górnictwa, a przy tym intensyfikację współpracy i wymiany pomiędzy podmiotami związanymi z działalnością górniczą na obszarze wsparcia. Tym samym projekt ma się przyczynić do poprawy współpracy pomiędzy jednostkami administracyjnymi w zakresie górnictwa, wzajemnego przekazywania doświadczeń, rozwiązywania wspólnych, podobnych po obu stronach granicy problemów.

 

Działania:

 • konferencje poświęcone tematyce górnictwa,
 • wyjazdy studyjne do zakładów górniczych prowadzących działalność i obiektów dawnego górnictwa w Saksonii,
 • wyjazdy studyjne do zakładów górniczych prowadzących działalność i obiektów dawnego górnictwa na Dolnym Śląsku,
 • opracowanie i dokumentacja wyjazdów w formie krótkich sprawozdań i podsumowania. Sprawozdania i podsumowanie będą opublikowane na stronach internetowych każdego partnera projektu,
 • publikacje z Saksonii na temat górnictwa w czasopismach specjalistycznych polskiego partnera,
 • publikacje z Polski na temat górnictwa w czasopismach specjalistycznych saksońskiego partnera,
 • co pół roku spotkania ewaluacyjne projektu, na zmianę w Saksonii i w Polsce,
 • analiza obiektu referencyjnego w Saksonii i Polsce, ustalenie działań dla zmniejszenia konfliktów,
 • analiza i ocena działań dla zmniejszenia konfliktów – obiekty referencyjne w Saksonii i w Polsce,
 • opracowanie i opublikowanie wspólnego poradnika na temat unikania i rozwiązywania konfliktów. Poradnik będzie również umieszczony na stronach internetowych wszystkich partnerów projektu,
 • referaty gościnne na temat górnictwa na istotnych spotkaniach merytoryczny partnera (2x w Polsce, 1x w Saksonii),
 • wystawa objazdowa: „Zapobieganie ryzyka związanego z dawnym górnictwem” (1x w Saksonii i 1x w Polsce).
Logotyp Saksońskiego Urzędu Górniczego  Logotyp Wyższego Urzędu Górniczego   Logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00