Strona główna/BHP w górnictwie/Statystyki/Statystyki wypadków/Bieżąca wypadkowość w górnictwie

Bieżąca wypadkowość w górnictwie

Wypadkowość w górnictwie od 1 stycznia 2022 do 28 listopada 2022 (900)

 

Liczba wypadków śmiertelnych Liczba wypadków ciężkich Liczba wypadków ogółem za 10 m-cy 2022**
GÓRNICTWO OGÓŁEM  30 12 1710
w tym:
górnictwo węgla kamiennego* załoga własna 19 11 1279
firmy usługowe 3 1 220
górnictwo rud miedzi  załoga własna 2 0 80
firmy usługowe 0 0 55
górnictwo odkrywkowe  załoga własna 3 0 28
firmy usługowe 2 0 9
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne załoga własna 0 0 24
firmy usługowe 0 0 2
pozostałe górnictwo  załoga własna 1 0 13
firmy usługowe 0 0 0

Powyższe dane o wypadkowości nie obejmują 7 pracowników poszukiwanych w związku ze zdarzeniem zaistniałym 20 kwietnia 2022 r. w JSW S.A. KWK „Pniówek”.

*) w tym SRK S.A.;
**) suma wypadków: śmiertelnych, ciężkich oraz powodujących czasową niezdolność do pracy.

2021 | 2020 | 2019 

do góry