Strona główna/BHP w górnictwie/Statystyki/Statystyki wypadków/Bieżąca wypadkowość w górnictwie

Bieżąca wypadkowość w górnictwie

Wypadkowość w górnictwie od 1 stycznia 2023 do 26 września 2023 (900)

Rodzaj górnictwa

Liczba wypadków śmiertelnych Liczba wypadków ciężkich Liczba wypadków ogółem** za 7 miesięcy 2023
GÓRNICTWO OGÓŁEM 10 6 1196
górnictwo węgla kamiennego* załoga własna 2 883
firmy usługowe 3 0 166
górnictwo rud miedzi  załoga własna 2 1 60
firmy usługowe 0 2 35
górnictwo odkrywkowe  załoga własna 3 0 19
firmy usługowe 0 1 8
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne załoga własna 0 0 13
firmy usługowe 0 0 0
pozostałe górnictwo  załoga własna 0 0 12
firmy usługowe 0 0 0

*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.

2022 | 2021 | 2020 | 2019 

do góry