Strona główna/BHP w górnictwie/Statystyki/Statystyki wypadków/Bieżąca wypadkowość w górnictwie

Bieżąca wypadkowość w górnictwie

Wypadkowość w górnictwie od 1 stycznia 2022 do 27 czerwca 2022 (900)

 

Liczba wypadków śmiertelnych Liczba wypadków ciężkich Liczba wypadków ogółem za 4 m-ce 2022**
GÓRNICTWO OGÓŁEM  25 11 674
w tym:
górnictwo węgla kamiennego* załoga własna 18 10 486
firmy usługowe 3 1 100
górnictwo rud miedzi  załoga własna 1 0 32
firmy usługowe 0 0 21
górnictwo odkrywkowe  załoga własna 1 0 13
firmy usługowe 1 0 5
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne załoga własna 0 0 10
firmy usługowe 0 0 1
pozostałe górnictwo  załoga własna 1 0 6
firmy usługowe 0 0 0

 

*) w tym SRK S.A.;
**) suma wypadków: śmiertelnych, ciężkich oraz powodujących czasową niezdolność do pracy.

2021 | 2020 | 2019 

do góry