Strona główna/BHP w górnictwie/Statystyki/Statystyki wypadków/Bieżąca wypadkowość w górnictwie

Bieżąca wypadkowość w górnictwie

Wypadkowość w górnictwie od 1 stycznia 2024 do 21 kwietnia 2024 (900)

Rodzaj górnictwa

Liczba wypadków śmiertelnych Liczba wypadków ciężkich Liczba wypadków ogółem** za 03.2024
GÓRNICTWO OGÓŁEM 2 0 566
górnictwo węgla kamiennego* załoga własna 2 0 426
firmy usługowe 0 0 70
górnictwo rud miedzi  załoga własna 0 0 36
firmy usługowe 0 0 12
górnictwo odkrywkowe  załoga własna 0 0 6
firmy usługowe 0 0 2
górnictwo otworowe i zakłady wykonujące roboty geologiczne załoga własna 0 0 6
firmy usługowe 0 0 2
pozostałe górnictwo  załoga własna 0 0 6
firmy usługowe 0 0 0

*) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
**)Liczba wypadków ogółem obejmuje wypadki śmiertelne, ciężkie oraz powodujące czasową niezdolność do pracy.

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 

do góry