Niebezpieczne zdarzenia - zapalenia i wybuchy metanu

Zapalenia i wybuchy metanu w 2010 roku

Lp Data Zakład górniczy Poszkodowani Opis
śm/c/l
1. 16.05.2010 godz.2344 KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch Wesoła 0/0/2

szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 0/0/2 x

 Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry