Niebezpieczne zdarzenia - zapalenia i wybuchy metanu

Zapalenia i wybuchy metanu w 2008 roku

Lp Data Zakład górniczy Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1 13.01.2008 KWK "Mysłowice - Wesoła" 2/0/1 W wyniku samozapalenia się węgla, w otamowanej części chodnika IX wsch. i przecince ściany 558 w przystropowej części pokładu 510 na poziomie 665 m, doszło do zapalenia i wybuchu metanu. Podmuch oraz płomień palącego się metanu zapoczątkowały wybuch pyłu węglowego w rejonie przecinki badawczej ściany 558 z chodnikiem VIIIa wschodnim. Zdarzenie to spowodowało wypadek zbiorowy (2 wypadki śmiertelne, 1 lekki).
(opis szczegółowy)
2.  04.06.2008 KWK "Borynia" 6/5/12 W rejonie ściany F-22, eksploatowanej z zawałem stropu w pokładzie 405/1łg na poziomie 838 m, nastąpiło zapalenie i wybuch metanu, w wyniku którego 23 pracowników uległo wypadkom (6 śmiertelnym, 5 ciężkim i 12 lekkim - w tym 4 pracowników ZOK Sp. z o.o. 2 wypadki śmiertelne, 1 ciężki, 1 lekki). W momencie zdarzenia w rejonie ściany przebywało 32 pracowników.
W związku z zaistniałym wypadkiem zbiorowym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał w dniu 5 czerwca 2008r. komisję do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego. Komisja zakończyła pracę w dniu 31 marca 2009r. Przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie na pracowników płomienia, wysokiej temperatury, fali podmuchu i gazów szkodliwych dla zdrowia, w wyniku zapalenia i wybuchu metanu. Do zdarzenia przyczyniło się skumulowanie niekorzystnych czynników, powodujących zakłócenie istniejącego stanu równowagi w zrobach ściany tj;
- zaburzenie przepływu powietrza w rejonie ściany, spowodowane „krótkim spięciem wentylacyjnym”, na skutek jednoczesnego otwarcia tam wentylacyjnych, zabudowanych w pochylni F- 22 i w chodniku F- 20 w pokładzie 405/1łg,
- rozszczelnienie rurociągu odmetanowania w chodniku F- 22b w odległości ok. 109 m. przed frontem ściany, sygnalizowane spadkiem depresji na stacji odmetanowania,
- utrzymywanie się niebezpiecznych nagromadzeń metanu w zrobach zawałowych ściany 405/1łg, a w szczególności na odcinku pomiędzy ostatnią sekcją obudowy zmechanizowanej a sekcją nr 90.
(opis szczegółowy)
Łączna liczba poszkodowanych 8/5/13 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry