Niebezpieczne zdarzenia - zapalenia i wybuchy metanu

Zapalenia i wybuchy metanu w 2013 roku

Lp Data Zakład górniczy Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1. 28.01.2013 godz.1027 KWK „Murcki-Staszic” Ruch Staszic

0/0/0

szczegółowa treść

2. 6.02.2013 godz.2152 KWK „Murcki-Staszic”s Ruch Staszic

 0/0/0

 szczegółowa treść

3. 25.02.2013 godz.2130 KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach

 0/0/0

 szczegółowa treść

4. 25.03.2013 godz. 2115  KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice

0/0/0

 szczegółowa treść

5. 19.11.2013 godz.2035 KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica

0/0/2

 szczegółowa treść

6.  13.12.2013 godz. 1338  KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica 

0/0/4

 szczegółowa treść

7.  19.12.2013 godz. 1750  KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka

0/0/0

 szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 0/0/6 x

*)wypadki wliczone do kategorii pożary

Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry