Niebezpieczne zdarzenia - zapalenia i wybuchy metanu

Zapalenia i wybuchy metanu w 2009 roku

  

Lp Data Zakład górniczy Poszkodowani Opis
śm/c/l
1. 9.05.2009
godz.214
KWK „Sośnica - Makoszowy”
Ruch Makoszowy
0/0/4

szczegółowa treść

2. 18.09.2009
godz.1010
KWK „Wujek”
Ruch Śląsk

20/25/9

szczegółowa treść

3. 20.10.2009
godz.1822
KWK „Zofiówka”

 0/0/0

szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 20/25/13 x

 Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry