do góry

Prawo

Strona główna / Prawo / Akty prawne / Projekty aktów normatywnych / Archiwum postępowań legislacyjnych / Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych

Polecamy Państwu po załadowaniu interesującej strony zapisanie jej lokalnie na dysku twardym (opcja menu: Plik->Zapisz lub Plik->Zapisz jako...). Pozwoli to Państwu na pracę z przepisami bez połączenia z Internetem oraz wydatnie skróci czas oczekiwania na ponowne załadowanie strony. 

Wnioskodawca: Minister Środowiska Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Status projektu: otwarty
Wykaz prac legislacyjnych: Rada Ministrów
Numer z wykazu: RD166
Podstawa prawna: Tytuł ustawy:
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze
Jednostka redakcyjna:
art. 113 ust. 15
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej: dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21,07,1998, str. 37, z późn. zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.)

 

Kategoria: Proj. rozp. RM w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych [ 3 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 01. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja z dnia 12-09-2011 r.)
15-09-30 13:44 8.96MB pobierz plik: 01. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja z dnia 12-09-2011 r.)
plik pdf 02. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja z dnia 07-09-2012 r.)
15-09-30 13:45 16.15MB pobierz plik: 02. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja z dnia 07-09-2012 r.)
plik pdf 03. Projekt rozporządzenia RM w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja z dnia 18-09-2015 r.)
15-09-30 13:47 4.66MB pobierz plik: 03. Projekt rozporządzenia RM w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (wersja z dnia 18-09-2015 r.)

 

Wszelkie dokumenty związane z procesem legislacyjnym projektu
są udostępnione na stronach internetowych

Rządowego Procesu Legislacyjnego

 

link do RPL

 

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00