Opisy wypadków w 2001

ZESTAWIENIE WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH w 2001

Kopaliny podstawowe
Data Zakład górniczy Liczba* Opis

16.01.2001

KWK "Murcki"

1

Prawdopodobnie w czasie prac przy krążniku dociskowym napędu przenośnika "GWAREK 1000" górnik obsługujący przenośnik został pochwycony przez będącą w ruchu taśmę i przeciągnięty pomiędzy krążnikiem dociskowym a taśmą dolną w przestrzeń pomiędzy silnikiem elektrycznym a osłoną czołową bębnów napędu przenośnika.

02.02.2001

KWK "Halemba"

3

Podczas odkręcania będącej pod ciśnieniem zasuwy na rurociągu spływowym ø100 dobudowanym do rurociągu podsadzkowego ø185, nastąpiło rozerwanie kołnierza zasuwy i uderzenie dwóch górników odrzuconym 6-metrowym odcinkiem rurociągu ø100 z zabudowaną zasuwą.

05.02.2001

KWK "Anna"

4

W czasie pobierki spągu kombajnem AM-50 w pochylni wentylacyjno-transportowej na poz. 1000m wystąpił wstrząs o energii E=6,6x10do5J. W zasięgu skutków wstrząsu znalazło się 6 pracowników, z czego górnik przodowy doznał obrażeń śmiertelnych a trzech pracowników uległo wypadkom lekkim.

19.02.2001

KWK "Brzeszcze"

5

W czasie odkręcania zamków obudowy V-29 w przekopie, w wyniku obwału, nastąpiło przewrócenie obudowy i uderzenie drewnianym stojakiem wzmacniającym górnika rabunkarza w głowę.

16.03.2001

KWK "Wujek"

6

Podczas rabowania obudowy chodnikowej w chodniku transportowym nastąpiło złamanie podciągu drewnianego i opad skał stropowych, które przygniotły górnika brygady rabunkowej.

22.03.2001

KWB "Bełchatów"

7

W czasie rozładunku drogowych płyt betonowych dźwigiem z samochodu Renault wywrotka, pracownik robót melioracyjnych przebywający na tym samochodzie został przyciśnięty płytą do burty.

05.04.2001

Kop. Wapienia "Morawica"

8

Podczas wiercenia otworów wiertnicą Hausherr na załadowanej serii długich otworów, nastąpiła detonacja MW odrzucenie kabiny operatora na odległość 8m i rozrzut odłamków skalnych, które śmiertelnie raziły maszynistę a dwóch pracowników doznało lżejszych obrażeń.

10.04.2001

KWK "Bogdanka"

9

Podczas przygotowywania miejsca pracy w budynku maszyny wyciągowej szybu 1.4, elektromonter otworzył drzwi pola rozdzielni 6 kV i wchodząc do pola uległ porażeniu i poparzeniu.

20.04.2001

KWK "Jankowice" Prac. "PEMUG" S.A

10

Podczas rektyfikacji toru jezdnego suwnicy na wieży szybowej, ślusarz nie dopięty linką bezpieczeństwa spadł z wysokości 7m.

30.04.2001

KWK "Marcel"

11

W trakcie rabowania odrzwi obudowy V-25/9 w chodniku ściany C-7 przez dwuosobowy zespół, wystąpił opad skał stropowych, który swym zasięgiem objął górnika przodowego.

02.05.2001

KWB "Adamów" S.A

12

Podczas konserwacji urządzeń elektrycznych rozdzielni 6kV, elektromonter doznał porażenia prądem 6kV.

16.05.2001

KWK "Halemba"

13

Podczas ręcznego transportu reduktora R-80 kolejką KSP-16 na nachyleniu około 60 , ślusarz został uderzony i przyciśnięty do spągu ww. reduktorem.

19.06.2001

KWK "Jankowice"

14

W trakcie prac w polu numer 6 rozdzielni 6 kV maszyny wyciągowej, porażeniu prądem uległ elektromonter.

25.06.2001

KWK "Knurów"

15

W czasie przejazdu pociągu towarowego z wozami "Granby" nastąpiło wykolejenie wozów i przyciśnięcie wykolejonym wozem sztygara zmianowego górniczego, który przebywał w przekopie.

27.06.2001

ZG "Bytom II"

16

Wypadek zbiorowy 1 śmiertelny i 2 lekkie, wstrząs górotworu o energii 5,4 x 10do4J, który spowodował gwałtowne wypiętrzenie spągu, w wyniku którego trzech pracowników uległo wypadkom w obcince ściany.
20.07.2001 KWK "Makoszowy"

 17

Wypadek zgłoszony początkowo jako zgon naturalny - wyrokiem sądu uznany za wypadek śmiertelny.

25.07.2001

KWK "Staszic"

18

W trakcie demontażu sekcji obudowy zmechanizowanej w rozcince likwidowanej ściany, ślusarz został uderzony w głowę stojakiem drewnianym.

06.08.2001

KWK "Katowice- Kleofas"

19

W czasie przebywania nadgórnika na konstrukcji wysięgnika będącego w ruchu przenośnika taśmowego "Mifama" 1000 nastąpiło pochwycenie nogi przez taśmę, co spowodowało amputację urazową uda. W wyniku odniesionych obrażeń pracownik zmarł w szpitalu w dniu 08.08.2001r.

08.08.2002

KWK "Moszczenica" prac. firmy usł. "Kolmer"

20

Pracownik firmy usługowej wchodząc na jezdnię suwnicy szybu II / W - Mos został prawdopodobnie porażony prądem elektrycznym.

16.08.2001

KWK "Bielszowice"

21

W czasie wymiany noży kombajnowych w dolnym organie kombajnu typu KSW - 475 nastąpiło odspojenie się z niezabezpieczonego ociosu bryły węglowej, która przygniotła kombajnistę do przenośnika ścianowego.

19.08.2001

ZG "Rudna"

22

Podczas ręcznego transportu agregatu hydraulicznego na podszybiu 950 m, zarwał się fragment poszycia podestu, co spowodowało spadnięcie ślusarza - spawacza do rząpia szybu na poziomie 1000 m.

01.09.2001

KWK "Szczygłowice"

23

W czasie jazdy rewizyjnej ślusarz sygnalista, przebywający na stopie naczynia wyciągowego wychylił się przez okno rewizyjne,przez co jego głowa została dociśnięta do dźwigara szybowego na poz. 880m.

20.09.2001

KWK "Knurów" prac. PBSz ZG S.A.

24

Podczas nabijania otworów strzałowych w czole wyrobiska,nastąpiło odspojenie łaty z calizny węglowej z czoła przodka,która przygniotła poszkodowanego górnika.

27.09.2001

KWK "Jas-Mos"

25

W czasie wprowadzania kombajnu na prowadzenie "Eickotrack", poszkodowany został uderzony w głowę bolcem łączącym segment wprowadzenia z przystawką przenośnika zgrzebłowego.

03.10.2001

KWK "Marcel"

26

Podczas wykonywania robót na rusztowaniu warszawskim o wys. 2,8 m. monter brygadzista spadł z rusztowania na konstrukcję stalową stropu budynku płuczki. W wyniku odniesionych obrażeń pracownik zmarł w dniu 10.10.2001 roku.

06.10.2001

KWK "Krupiński"

27

Poszkodowany zatrudniony był w zakładzie przeróbczym na obsłudze przenośnika taśmowego transportującego flotokoncentrat do zbiorników. W niewyjaśnionych okolicznościach spadł z wysokości 32 m ponosząc śmierć na miejscu.

17.10.2001

KWB "Halemba"

28

Podczas wejścia na chodnik podścianowy górnik stanął na przenośniku zgrzebłowym będącym w ruchu i został wciągnięty pod napęd wysypowy przenośnika ścianowego.

31.10.2001

KWK "Sośnica"

29

Górnik przodowy wnęki , przechodząc przez będący w ruchu przenośnik podścianowy typu GROT obok pomostu przejścia, został pochwycony przez zgrzebła i wciągnięty pod napęd wysypowy kątowy przenośnika ścianowego.

24.12.2001

KGHM "Rudna" prac. firmy usł. PBK "MICON"

30

Pracownik firmy usługowej "MICON". Po zatrzymaniu wozu SWT-M w komorze maszyn na poz. 950m i opuszczeniu kabiny, poszkodowany usiłował powstrzymać wóz, który zaczął się bezwładnie staczać. W trakcie tej czynności został przyciśnięty do regału doznając obrażeń głowy.

* Liczba poszkodowanych (rosnąco)

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

do góry