Opisy wypadków w 2003

ZESTAWIENIE WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH w 2003

Kopaliny podstawowe
Data Zakład górniczy Liczba* Opis

02.01.2003

KWK "Mysłowice"

1

Podczas transportu elementów rurowych konstrukcji przenośnika "Gwarek" przenośnikami taśmowymi, górnik odbierający wyżej wymienione elementy został nimi uderzony w brzuch.

31.01.2003

KWK "Marcel"

2

Podczas niedozwolonej jazdy górnika na taśmie przenośnika, nastąpiło jego wpadnięcie w szczelinę uszkodzonej taśmy i dociśnięcie go do zespołów krążników.

06.02.2003

KWK "Makoszowy"

3

Podczas ręcznego transportu 5 - metrowej drewnianej stropnicy w likwidowanej ścianie, górnik został pochwycony organem urabiającym kombajnu ścianowego.

28.02.2003

KWK "Zofiówka"

4

Podczas kontroli stanowisk pracy na zmianie wydobywczej, nastąpiło nagłe opadnięcie stropnicy sekcji obudowy zmechanizowanej SATO 08/26, która przygniotła sztygara zmianowego do nadstawek przenośnika ścianowego.

04.03.2003

KWK "Katowice-Kleofas"

5

Tąpnięcie o energii E= 8 x 10 do 6 J w rejonie ściany 607 i upadowej 31, które spowodowało wypadek zbiorowy.1 śmiertelny, 1 ciężki i 2 lekkie.

13.03.2003

KWK "Staszic"

6

Podczas zakładania "filarówki" nad stropnicą obudowy zmechanizowanej, w odległości około 6m za urabiającym kombajnem zamiast w odległości nie mniejszej jak 15m, nastąpiło lokalne odprężenie i odspojenie ociosu brył węgla na długości około 10 m i uderzenie nimi trzech pracowników - 1 śmiertelny i 2 lżejsze

24.03.2003

KWK "Wesoła"

7

Tąpnięcie o E = 1x 10 do 6 J w rejonie zbrojonej ściany, które spowodowało śmiertelne obrażenia elektromontera przebywającego w pochylni.

01.04.2003

KWK "Brzeszcze"

8

W zrobach ściany 108 w pokładzie 364 na poziomie 640 m doszło do zapalenia metanu. W wyniku tego zdarzenia 11 pracowników doznało lżejszych obrażeń ciała, a jeden pracownik uległ wypadkowi śmiertelnemu.

06.05.2003

KWK "Bielszowice"

9

Podczas przygotowywania przodka do wiercenia i usuwania brył kamienia zalegających na spągu, nastąpiło odspojenie bryły kamienia o wymiarach około 1,0x1,5x0,4m z czoła przodka i przygniecenie górnika strzałowego.

22.05.2003

KWK "Anna"

10

Podczas przechodzenia przez skrzyżowanie ściany z chodnikiem, ślusarz - hydraulik wpadł na nieosłonięty przenośnik zgrzebłowy "Valbot" i został wciągnięty pod napęd wysypowy przenośnika ścianowego NOWOMAG.

13.06.2003

KWK "Chwałowice"

11

W czasie obsługi przenośnika taśmowego, górnik z niewyjaśnionych przyczyn został wciągnięty do stacji zwrotnej poprzedzającego przenośnika taśmowego typu BOGDA 1200 D.

17.06.2003

ZG "Lubin"

12

Na skutek tąpnięcia o energii E = 1,4 x 10 do 6 J, trzech pracowników oddziału wydobywczego znajdujących się na poziomie 670m w bezpośrednim sąsiedztwie epicentrum wstrząsu uległo wypadkom ( górnik operator - wypadek śmiertelny, sztygar zmianowy oraz górnik - wypadki lekkie ).

27.06.2003

KWK "Murcki"

13

Podczas wymiany wyłącznika mocy w komorze niskiego napięcia stacji transformatorowej, elektromonter uległ śmiertelnemu porażeniu prądem.

10.07.2003

KS "Kłodawa" wypadek zbiorowy jeden śmiertelny i jeden lekki

14

Podczas robót przygotowawczych do ładowania urobku, operator maszyn przodkowych został uderzony w głowę zrzuconym z wysokości 12,5m krążkiem odciągowym liny zgarniacza.

04.08.2003

ZG "Lubin"- wypadek zbiorowy - 3 śmiertelne, 2 ciężkie, 4 lekkie

17

Podczas wykonywania robót eksploatacyjnych na rozcince calizny nastąpiło tąpnięcie o energii E=1,9x108J.
05.08.2003 ZG "Bytom III"

 18

W trakcie przerwy w pracy po wykonaniu ręcznego transportu 4 sztuk szyn kolejki podwieszanej KSP-32 w pochylni 130 w pokładzie 510 na poziomie 840 m nastąpiło zasłabnięcie górnika. Pracownik został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, gdzie ok. 440 lekarz stwierdził zgon.

06.08.2003

ZG "Polkowice- Sieroszowice"

19

Podczas wyznaczania kierunków komory K-2 i wnęki pasa P-13 nastąpił opad skał stropowych, które uderzyły mierniczego górniczego.

27.08.2003

KWK "Knurów"

20

Podczas prowadzenia manewru zapychania wozu o poj. 1860 l. nastąpiło wykolejenie wozu a kierowca będący pod wpływem alkoholu 3,5 promila doznał śmiertelnych obrażeń.

28.08.2003

KWK "Wieczorek"

21

Podczas prowadzenia transportu ręcznego stropnicy po będącym pod napięciem 1kV przewodzie oponowym, w wyniku jego uszkodzenia górnik przodowy został porażony prądem.

29.08.2003

KWK "Makoszowy"

22

Sztygar zmianowy przechodząc przez ścianę o wys. 2,7 m , nachyleniu od 160 do 180 w obudowie Tagor 17/37 MOz, został uderzony odspojoną bryłą węgla z ociosu ściany.

05.09.2003

KWK "Wujek"

23

W czasie urabiania w ścianie przy dowierzchni, organ kombajnu pochwycił filarówkę, która uderzyła w rurociąg, który z kolei uderzył górnika pracującego na skrzyżowaniu ściany.

14.09.2003

KWK "Sośnica"

24

Podczas rewizji rocznej rozdzielni 6 KV na poz. 750 m, przy próbie załączenia pola RSK - r nr 4, uległ porażeniu sztygar oddziałowy oddziału elektrycznego.

30.09.2003

KWK "Piast" Ruch II

25

W czasie przemieszczania przewoźnej stacji transformatorowej typu It 3 Sd 630/6/1 z toru na spąg pod ocios wyrobiska przy pomocy wciągarki ręcznej WR 5 i łańcucha gospodarczego, nastąpiło zerwanie łańcucha i przewrócenie stacji na spąg, która przygniotła elektromontera.

25.10.2003

ZG "Rudna"

26

W wyniku tąpnięcia o E = 3,4 x 106 J, ślusarz - mechanik poniósł śmierć przez uduszenie wskutek przysypania rumoszem skalnym wyrzuconym z ociosów.

27.10.2003

ZG "Rudna"

27

Podczas przebywania pod niezabudowanym stropem ( przebicie pasa z komorą ) nastąpiło nagłe odspojenie się łaty skalnej o powierzchni ok. 2m2 , grubości ok. 0,3 m, która spadła na sztygara zmianowego górniczego z wysokości 3,5 m.

29.10.2003

KWK "Halemba"

28

Konserwator maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej przebywając pod konstrukcją przenośnika taśmowego B=1200mm przy stacji napędowej został wciągnięty pomiędzy rolę dociskową a dolną taśmę.

30.10.2003

CZOK Ruch IV - Rejon "Siemianowice"

29

Rewident szybowy obsługujący pompownię przy szybie "Bańgów" znalazł się w atmosferze niezdatnej do oddychania.

07.11.2003

KWK "Sośnica"

32

Wypadek zbiorowy : trzy śmiertelne, jeden wypadek ciężki i pięć wypadków lekkich w wyniku zapalenia metanu w zrobach.

11.11.2003

ZG "Bytom II"

33

W czasie wyciągania z rząpia szybu wozu załadowanego przepadem urobku, nastąpiło zerwanie liny o średnicy 18 mm kołowrotu EKO - D - 30,przez co zbiegający wóz przygniótł do obudowy przebywającego na trasie ślusarza.

14.11.2003

KWK "Jas-Mos"

34

Podczas sprzęgania w czasie jazdy platformy załadowanej sekcją obudowy zmechanizowanej z wozem urobkowym (ochronnym) za pomocą rozwory sztywnej, ślusarz został ściśnięty pomiędzy sekcją obudowy a wozem doznając śmiertelnych obrażeń.

29.11.2003

KWK "Halemba"

35

W czasie prowadzenia transportu przy użyciu kolejki spągowej z napędem linowym, górnik został wciągnięty pod przemieszczającą się platformę kolejki.

02.12.2003

KWK "Katowice-Kleofas"

36

Górnik ratownik przebywający na będącej w ruchu platformie kolejki spągowej został pod nią wciągnięty.

12.12.2003

ZG "Piekary"

37

Podczas urabiania końcowego odcinka ściany od strony dowierzchni I, organ urabiający pochwycił stropnicę stalową, wybił stojak Valent, który uderzył górnika kombajnistę.

19.12.2003

KWK "Rydułtowy"

38

W czasie dojeżdżania kombajnem do chodnika podścianowego, organ urabiający pochwycił stropnicę korytkową stanowiącą element obudowy, którą górnik przodowy wnęki został uderzony w głowę.

21.12.2003

ZG "Rudna"

39

W czasie przemieszczania się wzdłuż wozu wiertniczego, nastąpił opad skał ze stropu, który przysypał górnika.

Kopaliny pospolite

Data Zakład górniczy Liczba* Opis
26.01.2003 ZG "Czarna-Podbór "

1

Podczas jazdy samochodem TATRA z podniesioną skrzynią ładunkową pod linią elektroenergetyczną 15kV, kierowca spowodował zwarcie i w czasie manipulowania skrzynią samochodu doznał porażenia prądem elektrycznym.
28.08.2003 ZG "Dzierżązna II"

2

W trakcie układania narzędzi na skrzyni ładownej samochodu ciężarowego, spawacz spadł na drogę głową w dół.
16.09.2003 Kop.Sur. Mineralnych "Racewo"

3

Podczas ściągania ładowarką Łk spycharki, która uległa awarii, operator spycharki wysiadając z kabiny upadł uderzając głową o elementy spycharki.

* Liczba poszkodowanych (rosnąco)

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

do góry