Opisy wypadków w 2004

ZESTAWIENIE WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH w 2004

Kopaliny podstawowe
Data Zakład górniczy Liczba* Opis

02.02.2004

KWK "Śląsk"

1

Podczas prowadzenia transportu kolejką podwieszaną KSP - 16 przebywający na trasie górnik został uderzony liną, która wypadła z zespołu krążników prowadzących linę. W wyniku wypadku poszkodowany zmarł w szpitalu po 7 dniach.

04.02.2004

ZGE "Sobieski-Jaworzno" Sp. z o.o.

2

Podczas obsługi przenośnika taśmowego Gwarek 1200, górnik zdjął osłonę boczną dla wyczyszczenia wysięgnika z urobku i został pochwycony przez taśmę oraz wciągnięty na bęben wysięgnikowy pod zgarniacz czołowy.

07.02.2004

 KWK "Sośnica"

3

Podczas przechodzenia przez górny odcinek ściany Nr 1 w pokładzie 504 na poziomie 550 m w oddziale GG-1, nastąpił zgon poszkodowanego. Wysokość wyrobiska w tym miejscu wynosiła 1,4 m, nachylenie 160. Poszkodowanego ślusarza - hydraulika znaleziono bez obrażeń zewnętrznych. Zdarzenie początkowo zakwalifikowane jako zgon naturalny, zostało wyrokiem Sadu Rejonowego w Gliwicach z dnia 18.09.2007 (Sygn. Akt VI P 802/06) przekwalifikowane na wypadek przy pracy.

19.02.2004

KWK "Budryk" S.A.

4

Podczas demontażu kruszarki ślusarz wszedł pomiędzy ocios chodnika a kruszarkę ustawioną niestabilnie na spągu i został nią przygnieciony do ociosu.

27.02.2004

 

ZG "Bytom II"

 

5

Podczas wymiany przedłużacza stojaka obudowy FAZOS - 19/35 - PO z A nastąpiło niekontrolowane przewrócenie się sekcji na ocios chodnika technologicznego ściany i uderzenie nią ślusarza. Pracownik zmarł w wyniku odniesionych obrażeń w dniu 19.04.2004r.

09.03.2004

KWK "Wesoła"

6

Na stacji pomp wysokociśnieniowych, w wyniku otwarcia zaworu kulowego z niezabezpieczonym trójnikiem nastąpił gwałtowny wypływ emulsji pod ciśnieniem 26 Mpa i odrzucenie trójnika z króćca zaworu, który uderzył ślusarza.

10.03.2004

KWK "Borynia"

7

Podczas wymiany osiatkowania przedziału drabinowego w szybie wentylacyjnym, ślusarz - przodowy brygady szybowej spadł do szybu na podporę stałą rurociągu odmetanowania znajdującą się 20 m poniżej miejsca pracy.

12.03.2004

ZG "Polkowice- Sieroszowice"

8

W trakcie manewrów lokomotywą akumulatorową najechał z tyłu pociąg wozów pustych, który uderzył w lokomotywę a znajdujący się pomiędzy lokomotywami operator maszyn i urządzeń pod ziemią doznał amputacji jednej nogi i zmiażdżenia drugiej. Poszkodowany zmarł 21.03.2004r.

08.05.2004

KWK "Makoszowy"

9

W czasie kontroli regulacji kołowrotu EKO D - 30, ślusarz uderzony został w głowę łbem śruby M - 16 łączącej połówki pierścienia parabolicznego.

24.06.2004

KWK "Wujek"

10

Podczas prac manewrowych w przekopie na poziomie 680m konwojent brygady transportowej doznał śmiertelnych obrażeń.

05.08.2004

KWK "Mysłowice"

11

W czasie wymiany gumy na zgarniaczu bębna wysypowego przenośnika taśmowego w budynku płuczki ziarnowej przez pracownika firmy ZUH "Barbara" nastąpiło uruchomienie przenośnika i wciągnięcie pracownika pod konstrukcję zgarniacza.

15.08.2004

ZG "Rudna"

12

W czasie łączenia obwodów strzałowych nastąpił wstrząs o energii E = 8,6 x 10 do 2 J - wypadek zbiorowy ( 1 śmiertelny i 1 lekki ).

16.10.2004

KS "Kłodawa"

13

Podczas wykonywania manewrów lokomotywą elektryczną w przekopie na poziomie 600m, konwojent dostał się pomiędzy wozy doznając śmiertelnych obrażeń.

28.10.2004

KWK "Śląsk"

14

Podczas rabowania obudowy chodnikowej za frontem ściany obwał skał stropowych zasypał górnika rabunkarza.

25.11.2004

ZG "Lubin"

15

Podczas wiercenia otworów strzałowych we wcince filara eksploatacyjnego przyzrobowego nastąpiło tąpnięcie o E = 1,5 x 105 J i przysypanie trzech pracowników rumoszem skalnym.
Kopaliny pospolite
Data Zakład górniczy Liczba* Opis
18.02.2004 Kopalnia Kruszywa Naturalnego "Rusocice - Gary"

1

Po wymianie zgarniaka na chwytak, podczas manewrowania koparką operator wjechał nią do wyrobiska - basenu eksploatacyjnego.
19.08.2004 Kopalnia Czułczyce

2

W czasie samowolnego załadunku piasku koparka "Waryński" stoczyła się z 2 - metrowej skarpy, przygniatając operatora.
25.08.2004 Zakład Górniczy "Skowarcz"

3

Podczas załadunku kruszywa na samochód, kierowca przebywający na skrzyni ładunkowej został przysypany urobkiem.

* Liczba poszkodowanych (rosnąco)

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

do góry