Opisy wypadków 2006

Zestawienie wypadków śmiertelnych w 2006 roku

Kopaliny podstawowe
Data Zakład górniczy

Liczba*

Opis
06.01.2006 KWK "Wujek"

 1

Podczas zabudowy napędu przenośnika podścianowego typu "Cobra" w pokładzie 405, poz. 680 m, cieśla górniczy został przyciśnięty napędem, doznając śmiertelnych obrażeń.
(opis szczegółowy)
26.02.2006 ZG "Siltech"

 2

Podczas kontroli rurociągu p.poż. w dniu 26.02.2006 r. o godz. 2245 nastąpił zawał wyrobiska na długości 9 m, który objął swym zasięgiem ślusarza. Poszkodowanego uwolniono w dniu 28.02.2006r. o godz. 15 45.
(opis szczegółowy)
30.03.2006 ZG "Lublin"

 3

Robotnik transportowy znajdujący się w łyżce ładowarki LKP został dociśnięty do jej krawędzi ciągnikiem nadjeżdżającej drugiej ładowarki LKP.
(opis szczegółowy)
10.05.2006 KWK "Wujek" pracownik firmy usługowej

 4

W tracie usuwania zatoru urobku górnik stojący w wozie znajdującym się bezpośrednio pod otworem zsypowym załadowni został przewrócony i przysypany uwolnionym urobkiem.
(opis szczegółowy)
15.05.2006 KWK "Bielszowice"

 5

Podczas wychodzenia ze ściany przez trasę będącego w ruchu przenośnika ścianowego, górnik został wciągnięty przez łańcuch przenośnika do lemiesza zsypującego urobek na przenośnik podścianowy.
(opis szczegółowy)
23.05.2006 KGHM Polska Miedź ZG "Polkowice- Sieroszowice" pracownik firmy usługowej "Kopex" S.A.

 6

W czasie holowania ładowarki LKP przez dwie ładowarki LKP; przednią i tylną asekurującą, operator ładowarki holowanej wyskoczył z kabiny na spąg wyrobiska i został przyciśnięty ze skutkiem śmiertelnym do ociosu ,łyżką ładowarki asekurującej.
(opis szczegółowy)
08.06.2006 KWK "Sośnica - Makoszowy" Ruch "Sośnica"

 7

Podczas zawieszania wciągarki ręcznej w pobliżu przewodu jezdnego trakcji elektrycznej będącej pod napięciem , celem wykonania prac związanych z wymianą urządzenia chłodzącego silnik spągoładowarki, ślusarz został porażony prądem elektrycznym.
(opis szczegółowy)
20.06.2006 KWK "Ziemowit"

 8

W czasie dojścia do wnęki ścianowej, górnik przechodząc przez będący w ruchu przenośnik podścianowy został przez niego pochwycony i wciągnięty do kruszarki.
(opis szczegółowy)
21.06.2006 ZGH "Bolesław" S.A. kopalnia "Olkusz-Pomorzany"

 9

W czasie przygotowywania samojezdnej maszyny wiercącej do wiercenia otworów kotwowych w wyrobisku na głębokości około 80m, nastąpił zawał skał stropowych na skrzyżowaniu chodników, który przygniótł górnika.
(opis szczegółowy)
24.06.2006 KWK "Borynia"

 10

W czasie pobierki spągu wyrobiska przekopu taśmowego na poziomie 838m, ślusarz w wyniku obsunięcia spągoładowarki został przygnieciony do ociosu wyrobiska doznając zmiażdżenia klatki piersiowej.
(opis szczegółowy)
28.06.2006 KWK "Sośnica-Makoszowy" pracownicy PRG w Gliwicach

 11

W trakcie wiercenia otworów strzałowych nastąpiła detonacja niewypału pozostawionego w przodku drążonego na poziomie 950m przekopu łączącego, która spowodowała wypadek zbiorowy czterech pracowników ; śmiertelny i trzy wypadki lekkie.
(opis szczegółowy)
28.06.2006 KWK "Knurów"

 12

W czasie prac związanych z przygotowywaniem uchwytu do zabudowy oprawy oświetleniowej w rozdzielni głównej 6kV w polu nr 22 na powierzchni przy "Foch", elektromonter stojąc na drewnianej drabinie spowodował zwarcie na szynach rozdzielczych w tym polu doznając porażenia prądem ze skutkiem śmiertelnym.
(opis szczegółowy)
29.06.2006 KWK "Bobrek-Centrum"

 13

Pracownik zasłabł w trakcie załadunku nadstawek w rejonie sekcji nr 120 obudowy zmechanizowanej w ścianie 513 pokład 510 na poziomie 774 m. Zgon pracownika nastąpił w szpitalu w dniu 02.08.2006 roku. Zdarzenie początkowo zakwalifikowane jako zgon naturalny, wyrokiem Sadu Rejonowego w Bytomiu z dnia 06.11.2007 r. zostało uznane za wypadek przy pracy.
27.07.2006 KWK "Pokój"

 17

W wyniku wstrząsu o E=9x107J nastąpiło tąpnięcie i zawał na długości ok. 160m w chodniku przyścianowym ściany 222 w pokładzie 502 na poziomie 790m. W zasięgu skutków tąpnięcia znalazło się dziesięciu górników, z których sześciu doznało lżejszych obrażeń. W wyniku akcji ratowniczej, która trwała 37 godzin i 36 minut odnaleziono czterech górników, którzy nie dawali oznak życia.
(opis szczegółowy)
29.07.2006 KWK "Wesoła"

 18

Pracownik firmy usługowej: "REMAGUM-Serwis". W czasie transportu kolejką podwieszaną KSP-63 w dół pochylnią kamienną o nachyleniu ok.20o nastąpiło nagłe przemieszczenie zestawu, który uderzył w wóz stojący w przekopie. Przewracający się wóz przygniótł pracownika transportowego do ociosu i spągu wyrobiska.
(opis szczegółowy)
09.08.2006 KWK "Polska-Wirek"

 19

W czasie załadunku obudowy chodnikowej V25/A na zestaw transportowy kolejki KSP-32 przodowy brygady transportowej przygnieciony został do spągu elementami obudowy.
(opis szczegółowy)
28.08.2006 ZGH "Bolesław" S.A. Kop. Olkusz-Pomorzany w Bukownie

 20

Po przejechaniu tamy wentylacyjnej gumowej ładowarka ŁK uderzyła ciągnikiem w łyżkę drugiej ładowarki, w której znajdowało się 2 pracowników, którzy zostali przygnieceni do konstrukcji łyżki. 1 wypadek śmiertelny, 1 wypadek ciężki.
(opis szczegółowy)
20.09.2006 KWK "Szczygłowice"

 21

Podczas zabezpieczania stropu w ścianie o wysokości 3,2m i nachyleniu 12o w pokładzie 405/1 nastąpił opad skał stropowych, co spowodowało uderzenie nimi ślusarza, który doznał śmiertelnych obrażeń.
(opis szczegółowy)
21.09.2006 KWK "Wujek"

 22

Podczas manewrowania kombajnem chodnikowym AM-50 sprzężonym z podajnikiem taśmowym PDT Sigma-800, nastąpiło rozerwanie trasy szyn jezdnych i spadnięcie segmentu podajnika, który przygniótł górnika do spągu wyrobiska.
(opis szczegółowy)
11.10.2006 KWK "Wujek"

 23

Po przestawieniu przełącznika PKO w wyłączniku zasilającym silnik, sztygar zmianowy uruchomił kołowrót typu EKO-D-30, którego lina ułożona w kształcie pętli pochwyciła go i przemieściła po obwodzie bębna.
(opis szczegółowy)

31.10.2006

PKW S.A. ZG "Sobieski" -prac. f-my usł. PRG w Chrzanowie

 24

W czasie podłączania żył przewodu zasilającego wyłącznik kombajnu chodnikowego, podano napięcie do wyłącznika kombajnu w czasie ich podłączania przez elektromontera, w wyniku czego doznał on śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.
(opis szczegółowy)

 8.11.2006  KWK "Pniówek"

 25

W czasie kontroli zsuwni zbiornika odmiarowego w szybie "Ludwik" na poziomie 853m, rewident szybowy /ślusarz/ spadł na ruszt nad zbiornikiem przepadu z wysokości około 30m.
(opis szczegółowy)
 21.11.2006  KWK "Halemba"
wyp. zbiorowy
23 wyp. śmiertelne:
8 - załoga własna; 15- prac. firmy usł. "MARD"

 48

Ściana Nr 1, pokład 506, poziom 1030m
W likwidowanej ścianie nr 1 nastąpiło zapalenie i wybuch metanu. W strefie zagrożenia przebywało 31 pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót związanych z likwidacją wyposażenia ściany. Samodzielnie ze strefy zagrożenia wycofało się ośmiu pracowników, w tym jeden użył aparatu ucieczkowego. W wyniku prowadzonej akcji ratowniczej, która trwała 57 godzin, znaleziono i wytransportowano 23 nieżyjących górników.        (opis szczegółowy)

 29.12.2006 KWK „Bolesław Śmiały"

 49

W czasie przechodzenia przez będący w ruchu przenośnik zgrzebłowy PZP Kobra w miejscu do tego nie przeznaczonym, pomiarowy został wciągnięty do kruszarki typu Kruk.        
(opis szczegółowy)

* liczba poszkodowanych (rosnąco)

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

do góry