Opisy wypadków w 2002

ZESTAWIENIE WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH w 2002

Kopaliny podstawowe
Data Zakład górniczy Liczba* Opis

19.01.2002

KGHM ZG "Polkowice- Sieroszowice"

1

W czasie wiercenia otworów strzałowych w przodku, nastąpił samoistny wstrząs górotworu o E=3,4x107 J, w wyniku którego nastąpiło urobienie skał otaczających wyrobisko i przysypanie górnika - operatora w kabinie wiertnicy (SWW).

25.01.2002

KGHM ZG "Rudna"

2

W czasie ładowania otworów strzałowych w przodku komory K-14 w wyniku wstrząsu o E=9,0x104J, trzech górników strzałowych zostało przysypanych urobkiem. Jeden wypadek śmiertelny i dwa lekkie.

06.02.2002

KWK "Jas - Mos"

12

Wybuch pyłu węglowego w czasie wykonywania robót strzałowych urabiających czoło przodka. Wypadek zbiorowy 10 śmiertelnych, jeden ciężki i jeden lekki.

07.02.2002

KWK "Marcel"

13

W czasie ruchu wyciągu prowadzonego przez drugiego maszynistę, maszynista wyciągowy przechodząc za maszyną wyciągową w miejscu niedozwolonym, został pochwycony przez linę nośną i wciągnięty pomiędzy linę a tarczę pędną.

18.02.2002

KWK "Halemba"

14

Podczas dozorowania robót górniczych w ścianie obłożonej do wydobycia, sztygar zmianowy oddziału górniczego został dociśnięty osłoną czoła ściany sekcji obudowy zmechanizowanej do zastawki przenośnika ścianowego.

26.02.2002

ZG "CENTRUM"

15

W czasie jazdy kolejki linowej podwieszanej KSP - 32, górnik - cieśla przebywający na trasie został uderzony zestawem transportowym.

07.03.2002

KWK "Halemba"

16

W czasie wiercenia otworu w przekopie głównym, dwaj górnicy, zatrudnieni w miejscu przebudowy, zostali najechani pociągiem składu wozów pełnych typu "Granby" co spowodowało jeden wypadek śmiertelny i jeden ciężki.

23.03.2002

KWK "Rydułtowy"

19

Wypływ metanu ze spękanego spągu ściany , chodnika podścianowego oraz zrębów ściany spowodował powstanie niebezpiecznych jego stężeń. Zapłon mieszaniny powietrzno-metanowej pod przenośnikiem ścianowym lub w 10 metrowym odcinku opóźnionego w likwidacji chodnika zapoczątkował zapalenie, a następnie wybuch metanu w odległości ok.25m przed frontem ściany.

09.04.2002

ZG "Rudna"

20

Podczas ładowania otworów strzałowych, nastąpiło odspojenie brył skalnych z czoła przodka odwierconej komory o wys. 2,8m w likwidowanej parceli i przysypanie górnika strzałowego.

16.05.2002

KWK "Marcel"

21

W czasie przebudowy urządzeń odstawy do kombajnu chodnikowego w dowierzchni ścianowej wykonanej w obudowie łukowej o szerokości 5m, poszerzanej o około 3,2m, nastąpił na długości 16 metrów zawał skał stropowych, co spowodowało zasypanie ślusarza. Akcja uwalniania poszkodowanego trwała trzy dni.

17.05.2002

ZG "Rudna"

22

Górnik operator został przyciśnięty płytą piaskowca.

05.07.2002

KWK "Halemba"

23

Górnik cieśla, przechodząc przekopem w kierunku szybu, poziom 1030m, został dociśnięty do obudowy przekopu wykolejoną jednostką transportową pchaną lokomotywą akumulatorową.

20.07.2002

KWK "Rydułtowy"

24

Podczas usuwania awarii wykolejonych wozów , maszynista przebywający poza obsługiwaną przez siebie lokomotywą został nią przygnieciony wskutek jej wykolejenia przez nadjeżdżający pociąg z pełnymi wozami.

21.07.2002

ZG "Bytom II"

25

W czasie skuwania obmurza szybu Barbara na głębokości około 650 m, odspojona łata obmurza o wymiarach 0,7x0,5x0,6 m przygniotła rewidenta szybowego do konstrukcji skipoklatki.

24.07.2002

KWK "Wesoła"

26

W czasie wciągania wozów pustych lokomotywą akumulatorową w rejon załadowni z przodka upadowej taśmowej, maszynista lokomotywy wychylił się z kabiny i jego głowa dociśnięta została do stojaka drewnianego.

09.08.2002

KWK "Wesoła"

28

W wyniku tąpnięcia w chodniku przyścianowym o energii E=3x10do6 J śmiertelnemu przygnieceniu uległo 2 górników.

14.08.2002

KWK "Jankowice"

29

W czasie przebudowy sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik 08/22 górnik sekcyjny został przygnieciony stropnicą do nadstawki przenośnika ścianowego.

31.08.2002

KWK "Budryk"

30

Podczas ręcznego transportu silnika elektrycznego - 15 kW po szynach kolejki KSP - 32 przez pracowników PRG, nastąpiło zbiegnięcie zestawu i uderzenie przechodzącego chodnikiem elektromontera.

31.08.2002

KWK "Janina"

31

Podczas odciągania wyrabowanej sekcji Tagor 17/37 Oz kołowrotem, nastąpiło pękniecie trzonu haka i uderzenie górnika w głowę.

05.09.2002

KWK "Pniówek"

32

Zapalenie metanu i pożar podczas urabiania kombajnem w strefie uskokowej ściany.Wypadek zbiorowy 1 śmiertelny i 5 lżejszych.

07.09.2002

KWK "Bielszowice"

33

Tąpniecie o E = 5 x 10 do 5 J. Wypadek zbiorowy 1 śmiertelny i 5 lżejszych .

01.10.2002

KWK "Halemba"

34

Podczas ręcznego przetaczania platformy załadowanej elementami obudowy zmechanizowanej Glinik nastąpiło jej wywrócenie i dociśnięcie ślusarza do obudowy wyrobiska transportowanymi elementami.

09.11.2002

ZG "Bytom III"

35

W czasie transportu napędu podajnika taśmowego PDT - SIGMA - 800/SII nastąpiło rozerwanie szynociągu KSP i opadnięcie napędu podawarki, co spowodowało uderzenie górnika demontującego zastawki przenośnika GROT.

02.12.2002

KGHM S.A. ZG "Rudna"

36

Podczas wiercenia otworów strzałowych w spągu komory na poz. 900m. nastąpił wstrząs , który spowodował tąpnięcie; wypadek zbiorowy 1 śm. I 2 lekkie.

17.12.2002

KWK "Rydułtowy"

37

Podczas transportu linowego po torach o nachyleniu około 80 przy użyciu kołowrotu EKO-30, nastąpiło stoczenie trzech wozów, które najechały czterech pracowników oddziału elektrycznego, przebywających na trasie transportu.Wypadek zbiorowy; 1 śmiertelny , jeden ciężki i dwa lekkie.

20.12.2002

KWB "Bełchatów "

38

Górnik eksploatacji taśmociągów, pracujący na obsłudze przenośnika koparki, prawdopodobnie dostał się na ciąg technologiczny, i z licznymi obrażeniami ciała spowodowanymi transportem przenośnikami taśmowymi został znaleziony w odległości około 3 km na zwałowisku, przysypany 3 metrową warstwą nadkładu.

22.12.2002

KWK "Borynia" Jeden śmiertelny i jeden lżejszy

39

W czasie kontroli nieszczelności rurociągu powietrza w szybie, nastąpiło jego rozszczelnienie, na skutek którego jeden ślusarz doznał obrażeń śmiertelnych, a drugi lekkich.
Kopaliny pospolite
Data Zakład górniczy Liczba* Opis
24.03.2002 Kopalnia surowców mineralnych. Pracownik firmy usługowej "INKOP"

1

Z nieustalonych przyczyn operator spycharki w trakcie wyrównywania terenu odkrytego po przeprowadzonej odkrywce, wjechał w lustro wody.
18.09.2002 Kopalnia kruszywa naturalnego "STORKOWO".

2

Podczas obsługi węzła kruszącego elektromonter został przyciśnięty do konstrukcji przesypu.

* Liczba poszkodowanych (rosnąco)

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

do góry