Opisy wypadków w 2007

Opisy wypadków śmiertelnych w 2007 roku

<!-- koniec nagłówka --><!-- start tabeli -->
Kopaliny podstawowe
Data Zakład górniczy

Liczba*

Opis
13.01.2007 KWK "Mysłowice-Wesoła"

 1

W czasie prowadzenia transportu wozów kołowrotem z liną otwartą w pochylni o nachyleniu około 5 0 pracownik obsługi przenośnika taśmowego wszedł na drogę transportu i został uderzony transportowaną jednostką . 
(opis szczegółowy)
15.02.2007 KGHM Polska Miedź S.A.O/ZG "Rudna" w Polkowicach

 2

Podczas mycia wozu odstawczego po zmianie I na myjni oddziałowej, zlokalizowanej w Komorze Maszyn Górniczych na poziomie 950 m, nastąpiło odspojenie łaty dolomitycznej z części przyociosowej stropu. Opadająca bryła skalna spowodowała u pracownika uraz wielomiejscowy.
(opis szczegółowy)
21.02.2007 KGHM Polska Miedź S.A.O/ZG "Rudna" w Polkowicach

 3

W wyniku dwóch wstrząsów o E=3,5 x 106 J i E=1,1 x 106 J, czterech pracowników doznało obrażeń w tym jeden śmiertelny, jeden ciężki, dwa lekkie.
(opis szczegółowy)
08.03.2007  KWK "Marcel"

 4

Podczas zabudowy kasztu drewnianego w likwidowanej ścianie C2 w pokładzie 502/1 nastąpiło niekontrolowane przesunięcie sekcji asekuracyjnej Pioma Jankowice 19/32 Oz w rejonie likwidowanej sekcji i dociśnięcie górnika przodowego ww. sekcją do stojaka drewnianego. Dnia 10.03.2007 górnik zmarł w szpitalu.
(opis szczegółowy)
17.03.2007 KGHM Polska Miedź S.A.O/ZG "Rudna" w Polkowicach

 5

Podczas przebierania komory K-26 o wysokości około 4 m ładowarką ŁK-2, odspojona łata dolomityczna z przystropowej części ociosu przycisnęła górnika operatora do konstrukcji ładowarki.
(opis szczegółowy)
05.04.2007

KGHM Polska Miedź S.A.O/ZG  "Polkowicach-Sieroszowice"

 6

O godz. 017 na poziomie 1000 m w oddziale G-51 nastąpił wstrząs o energii 3,9 x 105 J. W wyniku tąpnięcia zaistniał wypadek zbiorowy, który swoim skutkiem objął czterech pracowników wykonujących ładowanie otworów strzałowych. Jeden z pracowników, górnik strzałowy został przysypany rumoszem skalnym ze skutkiem śmiertelnym, dwóch pracowników doznało lekkich obrażeń ciała, pozostały czwarty pracownik nie uległ wypadkowi. W wyniku prowadzonej akcji ratowniczej o godz. 256 wydobyto ciało nieżyjącego górnika.
(opis szczegółowy)
23.04.2007

KWK "Rydułtowy-Anna"

 7

W czasie urabiania kombajnem ociosu węglowego w ścianie o wysokości 3,1 m na poziomie 1067 m,  nastąpiło osunięcie się ociosu węglowego na długości około 15 m, a przemieszczające się bryły węgla wpadły poza przenośnik uderzając w klatkę piersiową górnika kombajnistę.
(opis szczegółowy)
23.04.2007

KWK "Staszic"

 9

W czasie manewrowania kombajnem chodnikowym AM-50zW w skrzyżowaniu dowierzchni 3a z rozcinką ścianową 01a o szerokości około 5 m, w celu wjechania do niej kombajnem, nastąpił zawał stropu na długości około 9m, powodując zaistnienie wypadku zbiorowego 5 górników, w tym 2 wypadki śmiertelne i 3 lekkie.
(opis szczegółowy)

23.04.2007 KWK "Sośnica - Makoszowy"

 10

Po wykonaniu prac ręcznego cięcia stojaków w chodniku h46 w pokładzie 405/1 na poziomie 850 m, w którym obowiązywał skrócony czas pracy, młodszy górnik podczas przechodzenia wyrobiskiem zasłabł i stracił przytomność. Odwieziony został do szpitala, gdzie nie odzyskał przytomności i zmarł dnia 08.05.2007 r. Zdarzenie początkowo zakwalifikowane jako zgon naturalny wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 25.10.2007 r. zostało uznane jako wypadek przy pracy.
26.06.2007

ZG "Sobieski"

 11

W czasie wykonywania robót konserwacyjnych przy urządzeniu napinającym przenośnik taśmowy typu Gwarek - 1200 górnik został wciągnięty do napędu pętlicy napinającej taśmę.
(opis szczegółowy)

27.06.2007

KWK "Murcki"

12

Porażenie prądem elektrycznym pracownika ze skutkiem śmiertelnym w polu nr 5 rozdzielni 6 kV R-2 zasilającym szafę przyłączową 6 kV maszyny wyciągowej szybu „Czułów”.
(opis szczegółowy)

03.07.2007

KWK "Pokój"

13

W czasie zabudowy sworznia podpory stropnicy do osłony odzawałowej sekcji obudowy zmechanizowanej typu PUMAR-12/32-POz1 w likwidowanej ścianie 182 w pokładzie 418 na poziomie 790 m pracujący pod niezabezpieczoną osłoną ślusarz został nią dociśnięty do stojaka obudowy ze skutkiem śmiertelnym.
(opis szczegółowy)

 11.07.2007

KWK „Jas-Mos”

14

Podczas urabiania kombajnem w ścianie nr 37 - W3 o nachyleniu poprzecznym około 8o i podłużnym około 11o w pokładzie 505/1 na poziomie - 400 m z ociosu odspoiła się bryła węgla o wymiarach około 1,8 x 1,3 x 0,4 m, która uderzyła operatora przewodu kombajnowego dociskając go do sekcji obudowy zmechanizowanej.
(opis szczegółowy)

28.07.2007

KWK „Budryk”

15

Podczas wykonywania transportu materiałów w ścianie B-6 o wysokości 2,0 m i nachyleniu 4o w pokładzie 358/1 poniżej poziomu 900 m, miał miejsce wypadek śmiertelny. Poszkodowany został pochwycony przez zgrzebło przenośnika ścianowego w trakcie załadunku prostki stalowej na ten przenośnik.
(opis szczegółowy)

08.08.2007

KWK „Mysłowice-Wesoła”

16

Po zatrzymaniu ruchu kombajnu w ścianie 503 w pokładzie 501 Bw na poziomie 665 m z części przystropowej i ociosowej naroża ściany odspoiła się około 8-metrowej długości warstwa węgla, która uderzyła przebywającego w przedziale przejściowym ściany pomocnika kombajnisty, dociskając jego głowę do stojaka obudowy zmechanizowanej w wyniku czego doznał śmiertelnych obrażeń.
(opis szczegółowy)

31.08.2007

KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach pracownik firmy usługowej „Bud-Centrum” Sp. z o.o.

17

Podczas przechodzenia obok kotwiarki SWK nr 12 nastąpiło odspojenie się bryły skalnej ze stropu i przygniecenie nią elektryka.
(opis szczegółowy)

16.10.2007

ZGH "Bolesław" S.A. kopalnia "Olkusz-Pomorzany”

18

W czasie odpalania otworów strzałowych z niedozwolonego miejsca w oddziale G-III na poziomie 182 m nastąpiło uderzenie odstrzelonym urobkiem górnika strzałowego i operatora wozu SWS, w wyniku którego zaistniał wypadek zbiorowy (górnik strzałowy doznał śmiertelnych obrażeń, operator lekkich obrażeń ciała).
(opis szczegółowy)

23.10.2007

KWK “Krupiński”

19

Podczas próby przesuwania sekcji obudowy zmechanizowanej w rejonie skrzyżowania likwidowanej ściany N-5 w pokł. 333/1 na poz. 620 m za pomocą 2 kołowrotów, nastąpiło zerwanie połączenia lin i jeden koniec liny uzbrojony w zaczep uderzył pracownika obsługującego kołowrót. Dnia 17.11.2007 nastąpił zgon górnika.
(opis szczegółowy)

06.11.2007

KWK „Sośnica - Makoszowy” Ruch Makoszowy

20

Podczas transportu sekcji obudowy zmechanizowanej kolejką spągową - zębatą elektryczną typu KSZ - 650/900/30/60 na poziomie 660 m w oddziale GZL-M, górnik przebywający na trasie transportu został uderzony pozostawionym, zdemontowanym elementem trasy kolejki, doznając wieloodłamkowego złamania czaszki.
(opis szczegółowy)

23.11.2007

KWK „Zofiówka”

21

Po rozpoznaniu możliwości wymiany źródeł izotopowych kontroli opróżnienia zbiorników wyładowczych ze skipów przy Szybie I poszkodowany najprawdopodobniej znajdując się na pomoście na poziomie +7,30 m stracił równowagę i upadając doznał śmiertelnych obrażeń ciała.
(opis szczegółowy)

29.11.2007

KWK „Rydułtowy Anna” Ruch II

22

W Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla na poz. +12,7m pracownik bez skontrolowania trasy przenośnika Nr 170 odblokował jego wyłącznik awaryjny i uruchomił przenośnik celem wytransportowania przepadu. Po zakończeniu pracy i wyłączeniu przenośnika idąc wzdłuż jego trasy zauważył w rejonie przesypu przenośników Nr 185 i Nr 170 pracownicę leżącą na wsporniku górnym konstrukcji trasy przenośnika bez oznak życia.
(opis szczegółowy)

13.12.2007

KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”

24

Podczas wiercenia, kotwienia, wybierania urobku w oddziale G-22, na poziomie 1050 m nastąpiło tąpnięcie wywołane wstrząsem o energii E = 5,1 x 107 J, które spowodowało wypadek zbiorowy - dwa śmiertelne, a pięciu pracowników doznało obrażeń lekkich.
(opis szczegółowy)

* liczba poszkodowanych (rosnąco)

<!-- start nagłówka --> <!-- koniec nagłówka --><!-- start tabeli -->
Kopaliny pospolite
Data Zakład górniczy

Liczba*

Opis
17.08.2007 ZG "Józefowo"

 1

Podczas eksploatacji torfu maszyną torfową STEBA 77 znaleziono poza maszyną niedającego oznak życia operatora koparki
(opis szczegółowy)
25.08.2007 ZG „Sarah”

 2

Operator pogłębiarki ssącej śródlądowej będąc w stanie nietrzeźwości (2,6 ‰ alkoholu) wszedł poza barierki ochronne bez kamizelki ratunkowej i wpadł do wody.
01.09.2007 ZG „Rokitki - 2” w Rokitkach

 3

Podczas przekładki drogi z płyt betonowych układanej ładowarką „Volvo” poszkodowany został przygnieciony łyżką ładowarki. 
(opis szczegółowy)

01.10.2007 ZG „Gołaszyce”

 4

Operator mobilnej kruszarki szczękowej STE 108-75/T-V, który z niewyjaśnionych przyczyn wszedł do kosza zasypowego maszyny, został dociśnięty belką poprzeczną kosza do brył granitu.
(opis szczegółowy)

10.10.2007 ZG „Stępowo I”

 5

Podczas dojeżdżania na miejsce postoju ładowarki Ł-34 operator wypadł z kabiny pod koła ładowarki. Ładowarka najechała lewym tylnym kołem na głowę i górną część klatki piersiowej operatora po czym zatrzymała się.
(opis szczegółowy)

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

do góry