Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia

Inne zdarzenia w 2009 roku

   

Lp Data Zakład górniczy Poszkodowani Opis
śm/c/l
1. 16.01.2009 KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch Wesoła 0/0/0 szczegółowa treść
2.  5.07.2009 Górażdże Cement S.A. Kopalnia Wapienia Strzelce Opolskie
Kopaliny pospolite

 0/0/0

szczegółowa treść

3.  9.07.2009 KWK „Mysłowice-Wesoła”

 0/0/0

szczegółowa treść

4. 22.07.2009 Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.  ZG Kopalnia Granitu „Strzeblów I”

 0/0/0

szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 0/0/0 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry