Niebezpieczne zdarzenia - pożary

Pożary w 2009 roku

Lp Data Zakład górniczy Wydarzenie Poszkodowani Opis
śm/c/l
1. 3.03.2009 godz.509 KWK „Halemba-Wirek”
Ruch Wirek
Pożar endogeniczny 0/0/0

szczegółowa treść

 

 2. 5.03.2009
godz.1515
 ZG „Piekary” Pożar endogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść

 

3. 6.04.2009 godz.1451 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” Pożar egzogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść

 

4. 19.04.2009 godz.926 KWK „Chwałowice” Pożar endogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść

5. 30.04.2009 godz.1650 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” Pożar egzogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść

 

6.  3.05.2009 godz.2314 KWK „Staszic” Pożar endogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść

7.  5.05.2009 godz.1525 KWB „Konin” Odkrywka Jóźwin Pożar egzogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść

8.  9.05.2009 godz.214 KWK „Sośnica - Makoszowy” Ruch Makoszowy Pożar egzogeniczny

 0/0/4*

szczegółowa treść

 

9.  6.08.2009 godz.945 KWK „Sośnica - Makoszowy”
Ruch Sośnica
Pożar endogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść
10. 11.08.2009 godz.055 KWK „Sośnica - Makoszowy”
Ruch Sośnica
Pożar endogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść

 

11. 22.09.2009 godz.130 KWK „Mysłowice-Wesoła” Pożar endogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść

 

12.  22.09.2009 godz.424 ZG „Piekary” Pożar endogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść

 

13.  7.11.2009
godz.206
KGHM Polska Miedź S.A. 0/ZG „Rudna” Pożar egzogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść

 

14. 19.12.2009 godz.150 KWK „Pniówek” Pożar endogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść

15. 29.12.2009 godz.2240 KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch Mysłowice Pożar endogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść

 

Łączna liczba poszkodowanych 0/0/0 x

*) wypadki wliczone do kategorii "Zapalenia i wybuchy metanu" Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 20112010 | 2009 | 2008

do góry